Deklaracja dostępności
Konkursy w zakresie edukacji ekologicznej
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Kozienicach, we współpracy z Kozienickim Domem Kultury im. B. Klimczuka zapraszają do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym w zakresie edukacji ekologicznej na terenie Gminy Kozienice pt. ,,Bliżej środowiska naturalnego - bliżej ludzi”. Patronat honorowy nad konkursami objął dr Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice. Termin składania prac upływa z dniem 13 listopada 2015 roku. Wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada 2015r. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (ul. Warszawska 29). ...czytaj więcej...