Deklaracja dostępności
XXXIII Mały Konkurs Recytatorski
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXXIII Małym Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali kameralnej (parter) Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) dnia 9 marca 2016r. od godz. 11.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 16 marca 2016r. od godz. 11.00. Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 26 lutego 2016r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 7 marca 2016r. dla eliminacji powiatowych. ...czytaj więcej...