Deklaracja dostępności
Akademia Szerokich Horyzontów 2017/2018
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłasza zapisy do Akademii Szerokich Horyzontów dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok artystyczny 2017/2018.
Regulamin zajęć stałych „Akademii Szerokich Horyzontów 2017/2018” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
  1. Organizatorem zajęć stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2017/2018” organizowanych w terminie od 1 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
  2. Zajęcia stałe oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne.
  3. Z zajęć stałych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia oraz dorośli. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice.
  4. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 16-23 września 2017 r. w godz. 9.00-21.00 osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ
   UWAGA: zapisy internetowe trwają od 16 września od godz. 9.00, a kończą się 23 września o godz. 21.00. pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
  5. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o spotkaniu organizacyjnym mailem lub poprzez SMS.
  6. Zapisu na zajęcia w przypadku niepełnoletnich uczestników dokonuje rodzic lub opiekun prawny, natomiast młodzież w wieku 18-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica lub opiekuna prawnego.
  7. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
  8. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć stałych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek: odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
  9. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej.
  10. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
  11. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
  12. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
  13. Uczestnicy zajęć stałych mają prawo do:
   • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
   • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
   • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
   • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
   • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
   • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
  14. Uczestnicy zajęć stałych mają obowiązek:
   • stawiać się punktualnie na zajęciach,
   • systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
   • w przypadku rezygnacji z zajęć niezwłocznie poinformować o tym KDK,
   • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
   • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
   • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
  15. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
  16. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
  17. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880). Uczestnicy zajęć organizowanych przez KDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnicy zajęć mają prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK.
  18. Zapisanie się na zajęcia stałe jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

  WOKALNE
  • MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI
   • zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 13 lat
    • zajęcia prowadzi: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Techaer of Mix. www.piotrmarkowski.com
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 15.30 – 20.30
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 3 października godz. 16.00, sala muzyczna CKA
  • MAŁA ESTRADA PIOSENKI
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 09.30 – 10.00 i 11.00 – 13.00 (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 5 października godz. 16.00, sala muzyczna CKA
  • CHÓR DZIECIĘCY „MAŁY GOSPEL”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 10.00 – 11.00
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 5 października godz. 16.00, sala muzyczna CKA

  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
  • NAUKA GRY NA GITARZE / UKULELE (Uwaga! Wymagany własny instrument)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki, środy w godz. 15.00 – 18.00 (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października godz. 17.00, sala teatralna CKA
  • NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH (KEYBOARD, PIANINO)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Koksa - kozieniczanin, pianista, muzyk, aranżer, kompozytor, impresario artystyczny
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki, środy i piątki w godz. 15.00 – 20.00 i wtorki w godz. 12.00 – 15.00 (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października godz. 17.30, sala teatralna CKA
  • PIANINO – NAUKA GRY OD PODSTAW
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • czwartki w godz. 12.00 – 17.00 (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)
    Spotkanie organizacyjne: 5 października godz. 17.00, sala muzyczna CKA

  TEATRALNE
  • GRUPA TEATRALNO-MUZYCZNA „MAŁY JEDNOROŻEC”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat
    • zajęcia prowadzi: Karolina Piechota - aktorka i wokalistka
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 15.00 – 16.30
    Spotkanie organizacyjne: 6 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  • GRUPA TEATRALNO-MUZYCZNA „JEDNOROŻEC”
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Karolina Piechota - aktorka i wokalistka
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 17.00 – 19.00
    Spotkanie organizacyjne: 6 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  • GRUPA TEATRALNA „ZA 15 KWADRANS”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Radosław Mazur - aktor i pedagog
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 10.00 – 12.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  • GRUPA TEATRALNA „MŁODZIEŻOWY TEATR VANITAS”
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Radosław Mazur - aktor i pedagog
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 12.00 – 15.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 16.30, sala teatralna CKA

  LITERACKIE
  • GRUPA POETYCKA „ERATO”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Halina Koryńska - instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • drugie środy miesiąca w godz. 15.30 – 17.00
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala wystawowa CKA

  PLASTYCZNE
  • ŚWIAT Z FILCU, DREWNA I BIBUŁY
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat
    • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: filcu, drewna, papieru, bibuły, modeliny, tkanin. Podczas zajęć wykonywane będą kreatywne, oryginalne ozdoby do domu, biżuteria, kwiaty z bibuły, ozdoby świąteczne
    • zajęcia prowadzi: Marlena Zielińska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 15.30 – 17.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA
  • GRUPA TWÓRCZA „VENA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 1):
     • pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 15.30 – 16.10
  • WARSZTATY PLASTYCZNE - PRZYRODA I SZTUKA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat
    • celem zajęć jest zabawa, edukacja i doskonalenie sprawności manualnych, zbliżenie przez sztukę do świata przyrody, bliskiego każdemu z nas. Temat przewodni: przyroda i jej przedstawienia w sztuce. W trakcie warsztatów dzieci poznają zagadnienia z historii sztuki (począwszy od czasów pierwotnych, np. pierwsze postaci zwierząt i ludzi, do czasów współczesnych - martwe natury, pejzaż, itp.) i stworzą samodzielnie prace wzorowane na dziełach znanych i nieznanych artystów, przy wykorzystaniu różnych technik i materiałów
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Milczarczyk - plastyk, architekt krajobrazu
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • KÓŁKO PLASTYCZNE
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat
    • różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 1):
     • wtorki w godz. 16.00 – 17.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 16.00, sala sztuk plastycznych CKA
  • OTWARTE WARSZTATY KALIGRAFII
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat
    • na spotkania zapraszamy osoby zainteresowane sztuką pięknego pisania odręcznego, przy użyciu ciekawych, dziś niespotykanych narzędzi, jak np.: gęsie pióro, patyk bambusowy, pędzel czy stalówka
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Milczarczyk - plastyk, architekt krajobrazu
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 17.30 – 19.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 17.30, sala na rogu CKA
  • PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 1):
     • środy w godz. 17.30 – 18.30
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • czwartki w godz. 17.30 – 18.30
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala na rogu CKA

  TANECZNE
  • ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat
    • zajęcia prowadzi: Michał Wójcik - trener tańca Break Dance
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00 (grupa zaawansowana)
     • środy w godz. 17.00 – 19.00 (grupa zaawansowana)
     • soboty w godz. 10.30 – 12.30 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 16.30, sala taneczna CKA
  • ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w grupach), w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 17.00 – 18.00 (grupa 2)
     • czwartki w godz. 17.00 – 18.00 (grupa 1)
     • czwartki w godz. 18.00 – 19.00 (grupa 3)
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ROZTAŃCZONA GIMNASTYKA DLA DZIECI - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 16.00 – 17.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • TAŃCE W KRĘGU
   • zajęcia grupowe dla dorosłych
    • tańce w kręgu oparte na tradycyjnych tańcach różnych narodów. Są to m.in. tańce polskie (oberek, mazur, polonez, kujawiak, krakowiak), bałkańskie, greckie, irlandzkie, żydowskie, rosyjskie, szkockie. Doskonale integrują uczestników różnych uroczystości, np. tańczy się je podczas wesel, spotkań rodzinnych, ognisk, wieczorków tanecznych, imprez okolicznościowych (np. zakładowych)
    • zajęcia prowadzi: Halina Koryńska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 19.30 – 20.30
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 19.30, sala taneczna CKA
  • TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf, współpracuje z teatrem tańca i WDK w Kielcach
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 16.00 – 17.00
    Spotkanie organizacyjne: 6 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 10-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf, współpracuje z teatrem tańca i WDK w Kielcach
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 17.00 – 18.00
    Spotkanie organizacyjne: 6 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA

  LOGICZNE
  • KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH I ZRĘCZNOŚCIOWYCH
   • zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
    • opieka: Katarzyna Kościug, Ewa Pytka, Marlena Zielińska - instruktorzy KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00 – 20.00

  DZIENNIKARSKIE
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowe)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzi: Mariusz Basaj - dziennikarz prowadzący portal Kozienice24.pl
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 17.00, sala dydaktyczna CKA
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (telewizyjne)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzą: pracownicy działu telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w studiu telewizyjnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00 – 17.30
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 3 października godz. 16.00, studio telewizyjne CKA (Uwaga: Na spotkanie organizacyjne prosimy przygotować krótki tekst do prezentacji przed kamerą)

  WOLONTARIAT
  • KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • opieka: Izabela Barcikowska-Poździk - instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w tygodniu, w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 1):
     • czwartki w godz. 16.00 – 17.00
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 16.00, sala zajęć indywidualnych CKA