Deklaracja dostępności
Oferta pracy
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka poszukuje pracownika na stanowisko: Referent ds. programowych i filmowych. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 17 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 17.00. Oferujemy pracę w dziale telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” (dziennikarz / prezenter). Poszukujemy osoby z doświadczeniem w branży medialnej. Od kandydatów oczekujemy dyspozycyjności, kreatywności, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, komunikatywności.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu telefonicznego oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych*,
  • CV opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych*,
 2. Termin i miejsce składania ofert:
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 17 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 17.00,
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, I piętro w sekretariacie z dopiskiem „Praca w KDK”,
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać także listownie na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Praca w KDK”.
  * List motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)” i własnoręcznie podpisane.