Deklaracja dostępności
ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2018 z KDK
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w akcji ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2018 z KDK, która potrwa od 15 do 28 stycznia 2018 roku. W czasie ferii będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne. Nie zabraknie także seansów w kinie. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 5 - 12 stycznia 2018 r.
Regulamin zajęć feryjnych „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2018 z KDK” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć feryjnych „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2018 z KDK” organizowanych w terminie od 15 do 28 stycznia 2018 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia feryjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi wyjazd do teatru oraz dodatkowa oferta kinowa.
 3. Z zajęć feryjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice.
 4. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 5 - 12 stycznia 2018 r. w godz. 9.00-21.00 lub do wyczerpania limitu miejsc osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  UWAGA: Zapisy internetowe trwają od 5 stycznia od godz. 9.00, a kończą się 12 stycznia o godz. 21.00. W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia po 12 stycznia 2018 r. nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko osobiście w punkcie informacji CKA. pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 5. Zapisu na zajęcia w przypadku niepełnoletnich uczestników dokonuje rodzic lub opiekun (babcia, dziadek), natomiast młodzież w wieku 18-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica lub opiekuna.
 6. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 7. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć feryjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem,
  • w przypadku udziału dziecka w wycieczce autokarowej podpisać oświadczenie upoważniające do uczestnictwa jego dziecka w takiej formie wypoczynku.
 8. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w trzech różnych warsztatach.
 9. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej.
 10. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub poprzez SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
 11. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 12. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 13. Uczestnicy zajęć feryjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
 14. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 16. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880). Uczestnicy zajęć organizowanych przez KDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnicy zajęć mają prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK.
 17. Zapisanie się na zajęcia feryjne jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.
  PROGRAM OFERTY FERYJNEJ 2018 - ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2018 z KDK
  Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 15 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-15.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 45 min.)
   W programie: praca nad głosem i piosenką. Osoba prowadząca: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Trzydniowe warsztaty teatralne „Pierwsze kroki…”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 15, 16, 17 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-13.00
   W programie: zabawy i gry teatralne. Osoba prowadząca: Radosław Mazur - aktor i pedagog współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Warsztaty plastyczne „Łapacze Snów”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 15 stycznia 2018 r., w godz. 14.00-16.00
   W programie: na zajęciach dzieci stworzą piękny amulet, modną ozdobę, absolutny must have każdego dziecięcego pokoju, czyli łapacze snów. Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Trzydniowe warsztaty teatralne „Oko na scenę”
   Adresaci: młodzież w wieku 14-18 lat.
   • Termin: 15, 16, 17 stycznia 2018 r., w godz. 13.00-17.00
   W programie: stworzenie krótkiego spektaklu. Osoba prowadząca: Radosław Mazur - aktor i pedagog współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Trzydniowe warsztaty taneczne Break Dance
   Adresaci: dzieci od 7 roku życia oraz młodzież szkół gimnazjalnych i średnich.
   • Termin: 15, 16, 17 stycznia 2018 r., w godz. 17.00-19.00
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik - tancerz break dance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Trzydniowe warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 5-13 lat.
   • Termin: 16, 17, 19 stycznia 2018 r., w godz. 9.00-14.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: warsztaty adresowane są do wszystkich, a w szczególności do tych, którzy pragną poznać swój głos, rozwinąć jego możliwości, nauczyć się praktycznie posługiwać w różnych sytuacjach życiowych, zarówno na scenie, jak i na gruncie towarzyskim. Na zajęciach zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy gry aktorskiej, higiena głosu, praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach. Osoby prowadzące: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Dwudniowe warsztaty wokalne „Mały Gospel”
   Adresaci: dzieci w wieku od 5 lat.
   • Termin: 16, 19 stycznia 2018 r., godz. 14.00-15.00
   W programie: warsztaty adresowane są do wszystkich, a w szczególności do tych, którzy pragną poznać swój głos, rozwinąć jego możliwości, nauczyć się praktycznie posługiwać w różnych sytuacjach życiowych, zarówno na scenie, jak i na gruncie towarzyskim. Na zajęciach zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy gry aktorskiej, higiena głosu, praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Warsztaty „Arcydzieło.....Arcydzieło”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-13 lat.
   • Termin: 16 stycznia 2018 r., w godz. 15.00-16.30
   W programie: warsztaty inspirowane dziełami znanych malarzy. Po krótkim wstępie historycznym na temat wielkich dzieł, dzieci zostaną zaangażowane do samodzielnego tworzenia. Wykorzystane do tego zostaną czarno-białe zdjęcia znanych obrazów, jako podkład do własnych bardziej lub mniej zabawnych interpretacji. Na koniec zajęć dzieci wspólnie zrobią wystawę prac. Osoba prowadząca: Agnieszka Milczarczyk - plastyk, architekt krajobrazu współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Warsztaty dziennikarskie (telewizyjne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 16 stycznia 2018 r., w godz. 16.00-17.30
   W programie: podstawy dziennikarstwa telewizyjnego. Osoba prowadząca: pracownicy telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych.
  Warsztaty plastyczne „Zakładka do książki”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 17 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-11.00
   W programie: wykonanie zakładki do książki z filcu arkuszowego. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty plastyczne „Mandala na plastrze z drewna”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-15 lat.
   • Termin: 18 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-12.00
   W programie: malowanie farbami akrylowymi kolorowych mandali na plastrze z drewna. Zajęcia dla dzieci zdolnych manualnie i cierpliwych. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Trzydniowe warsztaty pianistyczne
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 18, 22, 26 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.30
   Adresaci: młodzież w wieku 11-13 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 18, 22, 26 stycznia 2018 r., w godz. 12.30-14.00
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 14-19 lat (grupa średniozaawansowana).
   • Termin: 18, 22, 26 stycznia 2018 r., w godz. 14.00-15.30
   W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstawy rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych i ćwiczeń, praca w małych zespołach. Osoby prowadzące: Kamil Koksa - pianista, kompozytor, animator kultury, instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Roztańczona gimnastyka dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 18 stycznia 2018 r., w godz. 15.00-16.00
   W programie: ćwiczenia rozciągające na matach, elementy tańca klasycznego, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawy z chustą Klanzy. Osoby prowadzące: Helena Szamańska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Magiczne Ferie - pokaz iluzji
   Adresaci: dzieci, młodzież wraz z rodzicami.
   • Termin: 18 stycznia 2018 r. o godz. 15.00
   W programie: pokaz iluzji. Osoba prowadząca: Sebastian Grabowski - iluzjonista. Miejsce zajęć: sala kameralna. UWAGA: Nieodpłatne wejściówki, do 6 sztuk dla jednej osoby, do pobrania w kasach CKA, do wyczerpania limitu miejsc.
  Magiczne Ferie - warsztaty iluzji
   Adresaci: dzieci, młodzież.
   • Termin: 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.05 (1 grupa)
   • Termin: 18 stycznia 2018 r. o godz. 17.05 (2 grupa)
   W programie: Warsztaty iluzji, połączone z prezentacją magicznych efektów oraz jak wygląda zawód iluzjonisty za kulisami. W pierwszej części warsztatów prowadzący pokaz opowiada młodym słuchaczom jak można zostać profesjonalnym iluzjonistą, co z tym się wiąże, jakie są plusy i minusy oraz to co ciekawscy lubią najbardziej - jak to się robi? Ta część warsztatów, mimo, że wygląda na nudny wykład, jest stworzona w taki sposób by nie tylko edukować dzieci, ale przede wszystkim je bawić. Dlatego dzieci biorą czynny udział w tej części warsztatów, a nie tylko słuchają. Również poszczególne opowiastki są okraszone szybkimi trikami czy sztukami. Na sam koniec tej części, iluzjonista prezentuje jak wygląda pierwszy amatorski pokaz iluzji, następnie uczy dzieci jak wykonać identyczny pokaz. Druga część warsztatów jest już czysto praktyczna. Iluzjonista indywidualnie pomaga dzieciom i zdradza podstawowe techniki, uczy prostych sztuk z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, jak i również pokazuje, jak ze zwykłej pozornie rzeczy można stworzyć magiczny rekwizyt. Osoba prowadząca: Sebastian Grabowski - iluzjonista. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Dwudniowe warsztaty musicalowe
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 19, 25 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 19, 25 stycznia 2018 r., w godz. 12.00-13.30
   W programie: zajęcia mające na celu połączenie tego co w musicalu najważniejsze - czyli aktorstwa ze śpiewem oraz z elementami ruchu scenicznego. Elementarne zadania aktorskie pozwolą uczestnikom pobudzić wyobraźnię, otworzyć się na współpracę i dialog z rówieśnikami, wzmocnią poczucie wartości. Praca nad emisją głosu, impostacją oraz nad dykcją - takie ćwiczenia przydadzą się każdemu, nie tylko artystom występującym na scenie! Do tego wiele ćwiczeń relaksacyjnych, uczących improwizacji oraz kształcących słuch muzyczny dzieci i młodzieży. Osoba prowadząca: Kamil Zięba - aktor, wokalista, absolwent specjalności Musical w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Współpracuje z wieloma teatrami w całej Polsce, jest solistą Studia Accantus oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie, instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Warsztaty plastyczne „Powrót do korzeni”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 19 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: trochę genealogii w teorii, którą później przeniesiemy w praktykę - w trakcie konstruowania drzewa genealogicznego. Prace mogą być prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niech to będzie zachęta do tego, aby zainteresować się historią swojej rodziny i jej pochodzeniem. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą kopii zdjęć swoich, rodziców, rodzeństwa, dziadków i pradziadków, które będziemy wklejać w drzewa, a także informacji o datach urodzenia (i śmierci) poszczególnych członków rodziny, imionach i nazwiskach, w tym panieńskich mamy, babci, prababci. Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty plastyczne „Decoupage dla najmłodszych”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 19 stycznia 2018 r., w godz. 14.00-17.00
   W programie: dzieci ozdobią własnoręcznie drewniane pudełko. Osoba prowadząca: Ewa Pytka - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 19, 26 stycznia 2018 r., w godz. 16.00-17.30
   Adresaci: młodzież w wieku 10-19 lat.
   • Termin: 19, 26 stycznia 2018 r., w godz. 17.30-19.00
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i tańców disco. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty plastyczne „Frida Kahlo – lalka na pędzlu”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-15 lat.
   • Termin: 22 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-12.00
   W programie: wykonanie lalki z pędzla. Przy użyciu materiałów dekoracyjnych, farb, filcu, wstążek, koralików. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Dwudniowe warsztaty filmowe „Akcja”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 22, 23 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-15.00
   W programie: nagranie teledysku. Osoba prowadząca: Radosław Mazur - aktor i pedagog współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna, teren miasta i gminy Kozienice.
  Warsztaty gry na gitarze
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 22 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 22 stycznia 2018 r., w godz. 12.00-13.00
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat (grupa średniozaawansowana).
   • Termin: 22 stycznia 2018 r., w godz. 13.00-14.00
   W programie: nauka krótkich melodii i akordów, ćwiczenia, czytanie tabulatur i nut. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Warsztaty plastyczne „Biżuteria z koralików”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.
   • Termin: 23 stycznia 2018 r., w godz. 12.00-14.00 (1 grupa)
   • Termin: 25 stycznia 2018 r., w godz. 12.00-14.00 (2 grupa)
   Adresaci: dzieci w wieku 10-18 lat.
   • Termin: 23 stycznia 2018 r., w godz. 14.30-16.00 (3 grupa)
   • Termin: 25 stycznia 2018 r., w godz. 14.30-16.00 (4 grupa)
   W programie: wykonanie bransoletki na drucie pamięciowym z samodzielnie wyplecionymi, zabawnymi zawieszkami z koralików Toho. Osoba prowadząca: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Warsztaty plastyczne „Kalkografia czyli – i Ty możesz zostać rysownikiem”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 23 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: przypomnienie o łatwej technice tworzenia rysunków za pomocą odbicia obrazu przez kalkę - nawet dla tych, którzy rysować nie potrafią. Uczestnicy mogą przynieść ze sobą obrazki w formacie A4, które chcą skopiować metodą kalkografii. Dzieci poznają kilka technik odbijania i tworzenia obrazu za pomocą kalki i różnych przedmiotów. Osoba prowadząca: Anna Tomczyk-Anioł - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Gimnastyka dla mam z dziećmi
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 1-2 lata.
   • Termin: 23 stycznia 2018 r., w godz. 15.00-15.30
   W programie: celem zajęć jest spędzenie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają: wzmacniają jego ciało, doskonalą motorykę dużą i małą, stymulują rozwój wyobraźni oraz budują bliskość między rodzicem a dzieckiem. Zajęcia przygotowane z myślą o kobietach, które chcą wrócić do formy po okresie ciąży nie rozstając się ze swoim maleństwem. Nauczą się wspomagać swoją pociechę w rozwoju poprzez zabawę. Ćwiczenia pomogą im w efektywny sposób wzmocnić i uelastycznić mięśnie, pozbyć się zbędnych kilogramów, a także poprawić kondycję. To świetna forma aktywnego spędzania czasu z malutkim dzieckiem i jednocześnie trening dla młodej mamy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty plastyczne „Kamienne zoo”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 24 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: wykonanie zabawnych zwierzaków z kamieni i elementów dekoracyjnych, które mogą posłużyć jako przyciski do papieru, podpórki na książki lub jako ozdoba pokoju. Osoba prowadząca: Izabela Barcikowska-Poździk - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty gry na ukulele
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 24 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 24 stycznia 2018 r., w godz. 12.00-13.00
   W programie: nauka krótkich melodii i akordów, ćwiczenia. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Warsztaty taneczne
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 24 stycznia 2018 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: podstawy tańca klasycznego, kroki podstawowe tańców walca angielskiego, cha-cha, twist, salsa, rock ’n’ roll, taniec jazzowy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty plastyczne „Kolorowanki na płótnie”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin:25 stycznia 2018 r., w godz. 14.00-16.00
   W programie: dzieci wykonają własnoręcznie namalowany obraz farbami akrylowymi na podobraziu płóciennym z naszkicowanym wzorem. Osoba prowadząca: Marlena Zielińska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty plastyczne „Czary-mary z pudełek po jajkach”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-9 lat.
   • Termin: 26 stycznia 2018 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: dzieci podczas zajęć wykonają ekologiczne zabawki z pudełek po jajkach i ozdobią je według własnego uznania różnymi elementami dekoracyjnymi. Świetna zabawa z upcyclingiem! Uczestnicy zajęć proszeni są o przyniesienie ze sobą jednego opakowania po 12 sztukach jajek. Osoba prowadząca: Izabela Barcikowska-Poździk - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Spotkanie pn.: „Dom pod biegunem”
   Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli.
   • Termin: 26 stycznia 2018 r., o godz. 18.00
   W programie: dwie Polskie Stacje Polarne i dwa lata spędzone pod biegunem - pokaz slajdów i filmów z Arktyki i Antarktyki. Opowieści o wielotygodniowym rejsie, spotkaniach z pingwinami i niedźwiedziami polarnymi, o tym jak pachnie podbiegunowe powietrze, jak radzić sobie z niekończącymi się przez kilka miesięcy dniem i nocą polarną. Jak wygląda życie z dala od cywilizacji oraz czy pod biegunem zawsze jest biało i zimno? W jaki sposób naukowcy z Polskich Stacji Badawczych spędzają Boże Narodzenie, Sylwestra i Wielkanoc, jak organizują sobie wolny czas? Na czym polega ich praca i jak się tam dostać? Osoba prowadząca: Dagmara i Piotr Andryszczak - para krakusów, zwykłych ludzi, którzy któregoś dnia postanowili zrobić coś niezwykłego i wysłali zgłoszenie na wyprawę polarną. Bez żalu zamienili przewidywalność i pracę w korporacji na coś zupełnie oderwanego od rzeczywistości. Jako członkowie 35 wyprawy polarnej (2012-2013) pracowali w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie i zajmowali się popularyzacją nauki w ramach projektu Eduscience. Od września 2015 roku do października 2016 roku byli pracownikami Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych i członkami 40 wyprawy polarnej. W listopadzie 2017 roku wydali książkę „Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna”. Miejsce spotkania: sala kameralna. UWAGA: Nieodpłatne wejściówki, do 6 sztuk dla jednej osoby, do pobrania w kasach CKA, do wyczerpania limitu miejsc.
  DODATKOWA OFERTA Wyjazd do teatru na spektakl „Kopciuszek”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-11 lat.
   • Termin: 25 stycznia 2018 r., godz. 9.00 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   Życie Kopciuszka nie przypominało bajki….. Smutny los, złe siostry, wróżka, która na moment odmieniła jej świat, wielki bal na królewskim dworze, piękna suknia, zgubiony w pośpiechu pantofelek. I zakochany w dziewczynie książę, który postanawia za wszelką cenę ją odnaleźć… „Kopciuszek” to mądre, dowcipne, barwne, realizowane z wielką wyobraźnią przedstawienie z piosenkami. Nie tylko dla maluchów. Spektakl zachwyci stroną plastyczną , będzie barwnie, wesoło i trochę tajemniczo. „Kopciuszek” zauroczy wszystkich - zarówno starszych, jak i młodszych. Opiekunowie grupy: Helena Szamańska, Izabela Barcikowska-Poździk, Małgorzata Koksa - instruktorzy KDK. Miejsce: Teatr Powszechny w Radomiu. Ilość miejsc ograniczona.
  Cena biletu: 21 zł - płatność przy zapisach w kasach CKA. Film „Zimowe przygody Jill i Joy”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 4.
   • Termin: 17 stycznia 2018 r., godz. 11.00
   Święta coraz bliżej. Jill i Joy goszczą u siebie państwa Malutkich. Najmniejsza rodzina na świecie straciła dom przez dużych. Dziewczynki oferują im pobyt w domku dla lalek. Przynajmniej do przyjazdu pani Róży. Tak, tej samej, która kiedyś zaprojektowała dom dla dziewczynek. Ona na pewno zaradzi coś na kłopoty mieszkaniowe Malutkich. Jednak w oczekiwaniu na świąteczną wizytę pani Róży Malutcy mają kolejne kłopoty. I znów przez dużych! Sąsiadka dziewczynek – Adela – chce ich złapać i sprzedać do gabinetu osobliwości. Czy Jill i Joy staną w obronie nowych przyjaciół? Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa.
  Cena biletu: 10 zł. Film „Kacper i Emma – zimowe wakacje”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 4.
   • Termin: 24 stycznia 2018 r., godz. 11.00
   Kacper i Emma, a wraz z nimi Leo i Pani Królik, spędzają ferie zimowe u dziadka dziewczynki. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę za rodzicami i oswojenie się z nowym miejscem, ale bohaterowie przełamują początkowe obawy. Ferie okazują się wspaniałym czasem na naukę jazdy na nartach i zabawy w wybudowanym specjalnie dla nich igloo. Wszystko się zmienia, gdy pojawia się Peter, który ma wiele talentów i bardzo imponuje Emmie. Kacper próbuje podjąć rywalizację. Czy to dobra droga, by zaimponować przyjaciółce? Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa.
  Cena biletu: 10 zł.