Deklaracja dostępności
LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w akcji LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK, która potrwa od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 roku. W czasie wakacji będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne. Nie zabraknie także seansów w kinie. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 18 - 27 czerwca 2018 r.
Regulamin zajęć wakacyjnych „LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć wakacyjnych „LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK” organizowanych w terminie od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Zajęcia wakacyjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa oraz wyjazdy autokarowe.
 3. Z zajęć wakacyjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice.
 4. Zapisy odbywają się w dniach 18 - 27 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-21.00 do wyczerpania limitu miejsc osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  UWAGA: Zapisy internetowe trwają od 18 czerwca od godz. 9.00, a kończą się 27 czerwca o godz. 21.00. W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia po 27 czerwca 2018 r. nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko osobiście w punkcie informacji CKA. pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 5. Zapisu na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 6. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 7. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć wakacyjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem,
  • w przypadku udziału dziecka w wycieczce autokarowej podpisać oświadczenie upoważniające do uczestnictwa jego dziecka w takiej formie wypoczynku.
 8. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w trzech różnych warsztatach, w jednym miesiącu zajęć wakacyjnych.
 9. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej.
 10. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie/poprzez e-mail/poprzez SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
 11. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 12. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 13. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
 14. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 16. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000). Uczestnicy zajęć wakacyjnych LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wnoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK.
 17. Zapisanie się na zajęcia wakacyjne LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.
  PROGRAM OFERTY WAKACYJNEJ 2018 - LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 z KDK
  Trzydniowe warsztaty taneczne breakdance
   Adresaci: dzieci od 7 roku życia oraz młodzież szkół gimnazjalnych i średnich.
   • Termin: 3, 4, 5 lipca 2018 r., w godz. 17.00-19.00 (grupa I)
   • Termin: 31 lipca, 1, 2 sierpnia 2018 r., w godz. 17.00-19.00 (grupa II)
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik - tancerz breakdance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty plastyczne „Malowanie na szkle”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat.
   • Termin: 6 lipca 2018 r., w godz. 14.00-16.00
   W programie: uczestnicy zapoznają się z ciekawą techniką jaką jest malowanie na szkle. Własnoręcznie namalują niepowtarzalny, kolorowy obrazek, oprawiony, do postawienia lub powieszenia, wykorzystując motywy zaczerpnięte z natury, roślinne lub zwierzęce. Osoba prowadząca: Marlena Zielińska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Gimnastyka dla mam z dziećmi
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 1-3 lata.
   • Termin: 6 lipca 2018 r., w godz. 16.00-16.45
   W programie: celem zajęć jest spędzenie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają: wzmacniają jego ciało, doskonalą motorykę dużą i małą, stymulują rozwój wyobraźni oraz budują bliskość między rodzicem a dzieckiem. Zajęcia przygotowane z myślą o kobietach, które chcą wrócić do formy po okresie ciąży nie rozstając się ze swoim maleństwem. Nauczą się wspomagać swoją pociechę w rozwoju poprzez zabawę. Ćwiczenia pomogą im w efektywny sposób wzmocnić i uelastycznić mięśnie, pozbyć się zbędnych kilogramów, a także poprawić kondycję. To świetna forma aktywnego spędzania czasu z malutkim dzieckiem i jednocześnie trening dla młodej mamy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 9 lipca 2018 r., w godz. 10.00-15.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 45 min.)
   W programie: praca nad głosem i piosenką. Osoba prowadząca: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Warsztaty plastyczne „Wyplatanie z koralików TOHO śmiesznych zawieszek”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-10 lat.
   • Termin: 9 lipca 2018 r., w godz. 11.00-13.00 (grupa I)
   • Termin: 13 sierpnia 2018 r., w godz. 11.00-13.00 (grupa II)
   Adresaci: młodzież w wieku 11-18 lat.
   • Termin: 9 lipca 2018 r., w godz. 13.30-15.00 (grupa I) Termin: 13 sierpnia 2018 r., w godz. 13.30-15.00 (grupa II)
   W programie: wykonanie bransoletki na drucie pamięciowym z samodzielnie wyplecionymi, zabawnymi zawieszkami z koralików Toho. Osoba prowadząca: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Warsztaty dziennikarskie (telewizyjne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 10 lipca 2018 r., w godz. 16.00-18.00
   W programie: warsztat dziennikarski - telewizyjny, omówienie gatunków dziennikarskich, zasady funkcjonowania redakcji, prawa i obowiązki dziennikarza, ćwiczenia praktyczne. Osoba prowadząca: pracownicy redakcji telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych.
  Warsztaty dziennikarskie (prasowe)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 11 lipca 2018 r., w godz. 16.00-18.00
   W programie: podstawowe informacje na temat specyfiki zawodu dziennikarza. Zapoznanie z pracą redakcji, poszukiwanie i weryfikowanie informacji, ich selekcja i dobór. Omówienie podstawowych pojęć jak „pięć podstawowych pytań” czy „odwrócona piramida”. Osoba prowadząca: pracownicy redakcji magazynu kulturalnego KDK. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych.
  Trzydniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 11, 12, 13 lipca 2018 r., w godz. 16.00-17.30 (grupa I)
   • Termin: 7, 8, 9 sierpnia 2018 r., w godz. 16.00-17.30 (grupa II)
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i tańców disco. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 6-13 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 16 i 17 lipca, 20 i 21 sierpnia 2018 r., w godz. 10.00-12.00 (czas przeznaczony dla jednej osoby: 30 minut)
   W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych i ćwiczeń. Osoba prowadząca: Kamil Koksa – pianista, poeta, wokalista, muzyk, animator kultury, organizator koncertów i manager artystów z całego świata, pasjonat muzyki i sztuki współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Warsztaty pianistyczne (zajęcia grupowe)
   Adresaci: młodzież w wieku 14-18 lat (grupa średnio zaawansowana).
   • Termin: 16 lipca 2018 r., w godz. 12.00-14.00 (grupa I)
   • Termin: 20 sierpnia 2018 r., w godz. 12.00-14.00 (grupa II)
   W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych i ćwiczeń, praca na warsztatach w małych zespołach. Osoba prowadząca: Kamil Koksa – pianista, poeta, wokalista, muzyk, animator kultury, organizator koncertów i manager artystów z całego świata, pasjonat muzyki i sztuki współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Warsztaty plastyczne „Malowana torba eko”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 17 lipca 2018 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: dzieci przy pomocy farb i kredek do tkanin, na bawełnianej torbie eko stworzą własną barwną kompozycję. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Roztańczona gimnastyka dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 20 lipca 2018 r., w godz. 16.00-17.00 (grupa I)
   • Termin: 23 sierpnia 2018 r., w godz. 16.00-17.00 (grupa II)
   W programie: ćwiczenia rozciągające na matach, elementy tańca klasycznego, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawy z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Dwudniowe warsztaty gitarowe
   Adresaci: dzieci w wieku 8-10 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 23, 25 lipca 2018 r., w godz. 10.00-11.00 (grupa I)
   • Termin: 14, 16 sierpnia 2018 r., w godz. 14.30-15.30 (grupa II)
   Adresaci: młodzież w wieku 11-14 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 23, 25 lipca 2018 r., w godz. 11.00-12.00 (grupa I)
   • Termin: 14, 16 sierpnia 2018 r., w godz. 15.30-16.30 (grupa II)
   Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat (grupa średnio zaawansowana).
   • Termin: 23, 25 lipca 2018 r., w godz. 12.00-13.00 (grupa I)
   • Termin: 14, 16 sierpnia 2018 r., w godz. 16.30-17.30 (grupa II)
   W programie: nauka gry na gitarze dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, nauka wybranych utworów, ćwiczenia gitarowe, czytanie tabulatur i nut. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Dwudniowe warsztaty gry na ukulele
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 23, 25 lipca 2018 r., w godz. 13.30-14.30 (grupa I)
   • Termin: 13, 20 sierpnia 2018 r., w godz. 15.30-16.30 (grupa II)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat (grupa początkująca/średnio zaawansowana).
   • Termin: 23, 25 lipca 2018 r., w godz. 14.30-15.30 (grupa I)
   • Termin: 13, 20 sierpnia 2018 r., w godz. 16.30-17.30 (grupa II)
   W programie: nauka gry na ukulele dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, nauka wybranych utworów, ćwiczenia , czytanie tabulatur i nut. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna.
  Warsztaty taneczne
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 23 lipca 2018 r., w godz. 16.00-17.00 (grupa I)
   • Termin: 30 sierpnia 2018 r., w godz. 16.00-17.00 (grupa II)
   W programie: podstawy tańca klasycznego, kroki podstawowe tańców narodowych, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawa z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna.
  Warsztaty plastyczne „Doniczka/osłonka drewniana”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 24 lipca 2018 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: dzieci przy użyciu farb kredowych i form wypukłych stworzą własną niepowtarzalną osłonkę. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Gry i zabawy naszych Dziadków
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 24 lipca 2018 r., w godz. 12.00-13.30
   W programie: na zajęciach dzieci poznają dawne gry i zabawy, które królowały w czasach ich rodziców, babć i dziadków. Zajęcia z pewnością pobudzą wyobraźnię i kreatywność dzieci oraz stworzą przestrzeń do integracji międzypokoleniowej. Osoby prowadzące: seniorzy z wolontariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Kozienickim Domu Kultury. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Warsztaty „Spotkanie z Photonem”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 25 lipca 2018 r., w godz. 12.00-13.30
   W programie: Photon to taki robot kompan, który uczy i bawi. Na zajęciach dzieci wykonają dzięki Photonom proste zadania z zakresu programowania, a także będą miały okazję wziąć udział w zabawie z tymi miłymi robotami (wyścigi Photonów i inne konkurencje). Osoba prowadząca: Anna Pisarska. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Warsztaty plastyczne „I ty bądź artystą…”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-13 lat.
   • Termin: 26 lipca 2018 r., w godz. 14.00-15.30
   W programie: rodzinne malowanie inspirowane twórczością Jacksona Pollocka. Uczestnicy poznają czym jest malarstwo gestu (action painting) i spróbują swoich sił na dużym formacie, używając farb, pędzli, patyków czy własnych rąk. Spontaniczna technika „kapania” jest świetną zabawą i pozwala „wyszaleć się” ekspresyjnie. Osoba prowadząca: Agnieszka Milczarczyk - instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Warsztaty plastyczne „Wakacyjna koszulka”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.
   • Termin: 27 lipca 2018 r., w godz. 13.30-15.30
   W programie: na zajęciach każde dziecko zaprojektuje, narysuje i pokoloruje wzór na swojej własnej koszulce. Ostatnim etapem ozdabiania koszulki będzie zaprasowanie powstałego wzoru/rysunku, dzięki czemu będzie się długo trzymał na tkaninie. Osoba prowadząca: Agnieszka Krynicka - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty plastyczne „Marynistyczna ramka”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 31 lipca 2018 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: dzieci przy użyciu farb akrylowych, szablonów, muszli stworzą ramkę o tematyce morskiej. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty plastyczne „Decoupage dla najmłodszych”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 9 sierpnia 2018 r., w godz. 13.30-16.30
   W programie: na zajęciach dzieci własnoręcznie ozdobią drewniane pudełka metodą decoupageu. Osoba prowadząca: Ewa Pytka - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  Warsztaty plastyczne „Wesołe dżdżownice”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-12 lat.
   • Termin: 10 sierpnia 2018 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: Na zajęciach dzieci rozwiną swoją kreatywność i stworzą sympatyczne dżdżownice z tekturowych rolek. Osoby prowadzące: seniorzy z wolontariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Kozienickim Domu Kultury. Miejsce zajęć: sala na rogu.
  Czterodniowe warsztaty filmowe „Kręcimy film: Bezwzględność”
   Adresaci: młodzież w wieku 14-18 lat.
   • Termin: 13, 14, 16 i 17 sierpnia 2018 r., w godz. 09.00-14.00
   W programie: przez cztery dni warsztatów stworzymy krótkometrażowy film fabularny na podstawie oryginalnego scenariusza. Uczestnicy poza warstwą aktorską będą odpowiedzialni za dźwięk i zdjęcia filmu. Zarys fabuły filmu: Historia O. - osoby, która swoim wyglądem i zachowaniem zdecydowanie różni się od rówieśników, którzy zdają się nie akceptować tej inności. Pokaz filmu odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 19.00 w sali kameralnej. Osoba prowadząca: Radosław Mazur - aktor i pedagog współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Czterodniowe warsztaty filmowe „Z telefonem w ręku”
   Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
   • Termin: 20, 21, 22, 23 sierpnia 2018 r., w godz. 09.00-12.00
   W programie: w trakcie warsztatów w luźnej i niezobowiązującej atmosferze stworzymy kilka krótkich form filmowych. Pokaz filmu odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 19.00 w sali kameralnej. Osoba prowadząca: Radosław Mazur - aktor i pedagog współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Czterodniowe warsztaty teatralne
   Adresaci: młodzież w wieku 14-18 lat.
   • Termin: 20, 21, 22, 23 sierpnia 2018 r., w godz. 12.00-15.00
   W programie: w trakcie warsztatów stworzymy i zaprezentujemy (ostatniego dnia) autorskie przedstawienie teatralne. Osoba prowadząca: Radosław Mazur - aktor i pedagog współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna.
  Warsztaty plastyczne „Slime”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 27 sierpnia 2018 r., w godz. 14.00-15.15
   W programie: na zajęciach każde dziecko stworzy swoją unikatową klejąco-lepiąco-ciągnącą się masę. Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug - instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych.
  DODATKOWA OFERTA WYJAZDÓW Wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Rezerwatu „Królewskie Źródła”
   Adresaci: dzieci w wieku 8-13 lat.
   • Termin: 4 lipca 2018 r., godz. 9.00 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   W programie: zwiedzanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Nadleśnictwa Kozienice, poznawanie wyjątkowo pięknych zakątków przyrody, następnie gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z poczęstunkiem. Opiekunowie grupy: Ewa Pytka, Marlena Zielińska, Helena Szamańska - instruktorzy KDK. Ilość miejsc ograniczona.
  Koszt wyjazdu: 10 zł - płatność przy zapisach w kasach CKA. Wycieczka do Fabryki Czekolady
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 2 sierpnia 2018 r., godz. 7.30 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   W programie: każdy uczestnik tworzy własną tabliczkę czekolady 100g, prezentacja na ekranie całego procesu powstawania czekolady – od plantacji do tabliczki, kubek gorącej czekolady dla każdego uczestnika, degustacja ziarna kakao, pokaz ręcznego temperowania czekolady na blacie granitowym, każdy uczestnik pakuje zrobioną przez siebie tabliczkę czekolady i zabiera do domu. Opiekunowie grupy: Izabela Barcikowska-Poździk, Ewa Pytka, Katarzyna Kościug - instruktorzy KDK. Ilość miejsc ograniczona.
  Koszt wyjazdu: 35 zł - płatność przy zapisach w kasach CKA. Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej
   Adresaci: dzieci w wieku 8-12 lat.
   • Termin: 28 sierpnia 2018 r., godz. 9.30 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   W programie: zwiedzanie skansenu oraz lekcja muzealna mająca na celu przybliżenie życia codziennego mieszkańców dawnej wsi poprzez wykonywanie czynności takich jak: wypiek bułek, ubijanie masła w maselnicy, dawne pranie, ubijanie ziarna w stępach, kręcenie sznurka, tkactwo. Opiekunowie grupy: Helena Szamańska, Izabela Barcikowska-Poździk, Agnieszka Bieńkowska - instruktorzy KDK. Ilość miejsc ograniczona.
  Koszt wyjazdu: 12 zł - płatność przy zapisach w kasach CKA. DODATKOWA OFERTA KINOWA Wakacyjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK”
  • 4 lipca 2018 r. godz. 10.00 - Miś Bamse i córka wiedźmy - animacja
  • 11 lipca 2018 r. godz. 10.00 - Bella i Sebastian 3 - familijny
  • 18 lipca 2018 r. godz. 10.00 - Superagentka - animacja
  • 25 lipca 2018 r. godz. 10.00 - Moja żyrafa - familijny
  • 22 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 - Przygoda Nelly - familijny
  • 29 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 - Niesamowita historia Wielkiej Gruszki - animacja Szczegółowe informacje na stronie: www.kinokozienice.pl.
  Cena biletu: 10 zł.