Deklaracja dostępności
2002.10.18-19 - I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława Klimczuka
W dniach 18 i 19 października 2002 roku w sali widowiskowej kozienickiego Domu Kultury odbył się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława Klimczuka. Został on zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach oraz Dom Kultury w Kozienicach. Festiwal poza tym, że przypomina legendarne piosenki Bogusława Klimczuka w wykonaniu sław polskiej estrady, promuje również, a może przede wszystkim młode talenty. Jest także konkursem dla młodych piosenkarzy, wykonujących kompozycje Klimczuka. W turze wstępnej konkursu, przeprowadzonej jeszcze przed festiwalem na podstawie nadesłanych nagrań, komisja wyłoniła finalistów. Ci z kolei, już na właściwym festiwalu, rywalizowali o Grand Prix w dwóch kategoriach wiekowych 14 - 17 lat i powyżej 17 lat. Ważnym momentem i równocześnie spektakularnym wydarzeniem dla kozienickiego festiwalu był dzień 19 października 2002 roku, gdy w rocznicę urodzin Bogusława Klimczuka odbył się koncert galowy, w którym wystąpiła zdobywczyni Grand Prix I Festiwalu - Marta Jagnińska z Sieradza. I wówczas usłyszeliśmy wielkie gwiazdy polskiej estrady i wieloletnich przyjaciół Kompozytora: Irenę Santor, Halinę Kunicką, Jolantę Kubicką, Stenię Kozłowską, Irenę Jarocką, Jerzego Połomskiego, Tadeusza Woźniakowskiego i Czesława Majewskiego. Koncert prowadzili znani prezenterzy: Maria Szabłowska i Paweł Sztompke - redaktorzy muzyczni Programu I Polskiego Radia. Festiwal stał się faktem, a jego idea została połączona z wieloma nowymi inicjatywami jak np.: uroczyste nadanie Domowi Kultury w Kozienicach imienia Bogusława Klimczuka. Tablicę autorstwa Grzegorza Szewczyka, odsłoniła pani Krystyna Klimczuk. Podczas tej uroczystej chwili został odegrany sygnał festiwalu, będący fragmentem piosenki Bogusława Klimczuka "Jest Warszawa", opracowany przez Artura Borowieckiego, młodego kompozytora z Radomia. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: wdowa po Kompozytorze pani Krystyna Klimczuk oraz burmistrz miasta i gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Patroni medialni I Festiwalu to: Polskie Radio Program I, TV Polonia, Echo Dnia, Słowo Ludu, Miesięcznik Kozienicki OKO, Kronika Kozienicka, TV Centrum. W komisji oceniajacej młodych piosenkarzy zasiedli: syn Kompozytora Marek Klimczuk - przewodniczący jury, kompozytor, aranżer i pianista; Danuta Lubecka - redaktor muzyczny Programu I Polskiego Radia; Lech Nowicki - dyrektor TV Polonia; Maria Grabowska - dyrektor Społecznego Ogniska Artystycznego; Dariusz Szewc - muzyk, przewodniczący Społecznej Rady Programowej Domu Kultury w Kozienicach.