Deklaracja dostępności
Staż w Kozienickim Domu Kultury
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka poszukuje kandydata na staż na stanowisku: referent ds. programowych. Wymagane dokumenty aplikacji na staż należy składać w terminie od dnia ogłoszenia, t.j. od 24 września 2018 r. do dnia 08 października 2018 r. do godz. 17.00. Instytucja ma swoją siedzibę w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, posiadającym wiele sal edukacyjnych, wielofunkcyjną salę koncertowo-kinową dysponującą 356 miejscami oraz salę kameralną ze 130 miejscami, parking podziemny, kawiarnię, telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” i wiele innych.
  Program stażu przewiduje:
  1. zapoznanie z ofertą programową KDK,
  2. zdobycie doświadczenia w organizacji różnorodnych form działalności: kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej, rozrywkowej i artystycznej,
  3. pomoc przy organizacji konkursów, koncertów, wydarzeń kulturalnych, festiwali,
  4. pomoc przy organizacji zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  5. zdobycie doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi jednostkami kultury, szkołami, firmami i innymi instytucjami.
  Kompetencje i wymagania:
  1. umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista,
  2. komunikatywność, życzliwość,
  3. zaangażowanie, dokładność i odpowiedzialność za powierzone obowiązki,
  4. umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność, samodzielność,
  5. dbałość o czystość i estetykę w miejscu pracy,
  6. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
  Oferujemy:
  1. pracę w kreatywnym zespole,
  2. możliwość rozwoju osobistego,
  3. przyjazną atmosferę pracy,
  4. szansę na zatrudnienie po zakończeniu stażu.
  Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu telefonicznego oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach aplikacji na staż*,
  • CV opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach aplikacji na staż*.
  Termin i miejsce składania ofert:
  • wymagane dokumenty aplikacji na staż należy składać w terminie od dnia ogłoszenia, t.j. od 24 września 2018 r. do dnia 08 października 2018 r. do godz. 17.00,
  • wymagane dokumenty aplikacji na staż należy składać w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, I piętro, w sekretariacie z dopiskiem „Staż w KDK – referent ds. programowych” lub na adres sekretariat@dkkozienice.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Aplikacja na staż – referent ds. programowych”),
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać także listownie na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Staż w KDK – referent ds. programowych”.
  * List motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą *„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie stażu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” i własnoręcznie podpisane.