Deklaracja dostępności
Zajęcia, w ramach akcji „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2019 z KDK”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, w ramach akcji „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2019 z KDK”, które potrwają od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku. W czasie ferii będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne. Nie zabraknie także seansów w kinie. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 16-23 stycznia 2019 r.
Regulamin zajęć, w ramach akcji „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2019 z KDK” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć, w ramach akcji „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2019 z KDK”, organizowanych w terminie od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia feryjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa.
 4. Z zajęć feryjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 19 rokiem życia. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice.
 5. Zapisy na zajęcia trwają od 16 stycznia 2019 r. od godz. 10.00, a kończą się 23 stycznia 2019 r. o godz. 20.00. Zapisy odbywają się - do wyczerpania limitu miejsc - osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu UWAGA: W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 23 stycznia 2019 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko osobiście w punkcie informacji CKA. Zapisy internetowe dokonane przed godz. 10.00 dnia 16 stycznia 2019 r., będą usuwane automatycznie.
 6. Zapisanie na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 7. Zapis dziecka na zajęcia nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
 8. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez SMS na podany przy zapisie nr kontaktowy.
 9. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 10. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 11. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć feryjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
 12. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w trzech różnych warsztatach.
 13. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na trzy różne warsztaty), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
 14. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub poprzez SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
 15. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 16. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 17. Uczestnicy zajęć feryjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
 18. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 19. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 20. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć feryjnych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach feryjnych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 21. Zapisanie się na zajęcia feryjne jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

PROGRAM ZAJĘĆ, W RAMACH AKCJI „ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2019 z KDK”
UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.
  Zajęcia „Czytanie łączy pokolenia”
   Adresaci: dzieci w wieku 4-7 lat.
   • Termin: 28 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (1 grupa)
   • Termin: 29 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (2 grupa)
   • Termin: 30 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (3 grupa)
   • Termin: 31 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (4 grupa)
   • Termin: 1 lutego 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (5 grupa)
   W programie: podczas zajęć prowadzący czytają dzieciom bajki, wiersze, zadają zagadki, opowiadają ciekawe historie. Osoba prowadząca: Wolontariat Seniora UTW wraz z Marleną Zielińską – instruktor KDK. Miejsce: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty językowo-kulturoznawcze „Podróż do Niemiec”
   Adresaci: dzieci w wieku 9-12 lat.
   • Termin: 28, 29 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: uczestnicy zajęć będą mieli okazję zagłębić się, poprzez zabawę, w kulturę i zwyczaje panujące w Niemczech, nauczą się wielu przydatnych zwrotów w języku niemieckim, poznają znane postaci ze świata kultury, tradycje i święta naszego sąsiada. UWAGA: Do uczestnictwa w zajęciach nie jest konieczna znajomość języka niemieckiego. Osoba prowadząca: Izabela Barcikowska-Poździk – magister germanistyki współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala dydaktyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zajęcia plastyczne „Kreatywne zabawy z papierem”
   Adresaci: dzieci w wieku 5-7 lat.
   • Termin: 28 stycznia 2019 r., w godz. 15.00-16.00
   W programie: na zajęciach dzieci wykonają różne formy z papieru i innych materiałów plastycznych. Osoba prowadząca: Wolontariat Seniora UTW wraz z Marleną Zielińską – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne - taniec klasyczny
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 28 stycznia 2019 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: nauka tańca klasycznego, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawa z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Biżuteria z koralików”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.
   • Termin: 29 stycznia 2019 r., w godz. 12.00-14.00 (1 grupa)
   • Termin: 30 stycznia 2019 r., w godz. 12.00-14.00 (2 grupa)
   Adresaci: dzieci w wieku 10-18 lat.
   • Termin: 29 stycznia 2019 r., w godz. 14.30-16.00 (3 grupa)
   • Termin: 30 stycznia 2019 r., w godz. 14.30-16.00 (4 grupa)
   W programie: wykonanie bransoletki na sznurku lakierowanym z samodzielnie wyplecionymi, zabawnymi zawieszkami z koralików Toho. Osoba prowadząca: Irmina Węgrzycka – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Opaska i różdżka dla księżniczki”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-11 lat.
   • Termin: 29 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-12.30
   W programie: wykonanie korony na opasce i różdżki w kształcie gwiazdki przy użyciu opaski, filcu, pomponów, koralików, guzików, cekinów i wstążek. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty dziennikarskie (prasowo-telewizyjne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 29 stycznia 2019 r., w godz. 16.00-17.30
   W programie: podstawy dziennikarstwa prasowego i telewizyjnego. Osoby prowadzące: Renata Jasek, Mariusz Basaj, Anna Tomczyk-Anioł – instruktorzy działu telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty wokalne „Mały Gospel”
   Adresaci: dzieci w wieku od 5 lat.
   • Termin: 30, 31 stycznia 2019 r., w godz. 10.00-11.30
   W programie: warsztaty adresowane są do wszystkich, a w szczególności do tych, którzy pragną poznać swój głos, rozwinąć jego możliwości, nauczyć się praktycznie posługiwać w różnych sytuacjach życiowych, zarówno na scenie, jak i na gruncie towarzyskim. Na zajęciach zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy gry aktorskiej, higiena głosu, praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zajęcia taneczne dla mam z dziećmi
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 1-3 lat.
   • Termin: 30 stycznia 2019 r., w godz. 16.00-16.30
   W programie: celem zajęć jest spędzenie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają: wzmacniają jego ciało, doskonalą motorykę dużą i małą, stymulują rozwój wyobraźni oraz budują bliskość między rodzicem a dzieckiem. Nauczą się wspomagać swoją pociechę w rozwoju poprzez zabawę. Ćwiczenia pomogą mamom w efektywny sposób wzmocnić i uelastycznić mięśnie, pozbyć się zbędnych kilogramów, a także poprawić kondycję. To świetna forma aktywnego spędzania czasu z malutkim dzieckiem. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Stwory - Potwory”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-11 lat.
   • Termin: 31 stycznia 2019 r., w godz. 11.00-12.30
   • Termin dodatkowy: 5 lutego 2019 r., w godz.11.00-12.00
   • Termin dodatkowy: 6 lutego 2019 r., w godz.11.00-12.00
   W programie: wykonanie małego miękkiego pluszaka przy użyciu rękawiczki, wypełniacza do maskotek, filcu, guzików, wstążek. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty teatralne
   Adresaci: dzieci w wieku 6-9 lat.
   • Termin: 31 stycznia i 7 lutego 2019 r., w godz. 13.00-14.30
   Adresaci: dzieci w wieku 10-14 lat.
   • Termin: 31 stycznia i 7 lutego 2019 r., w godz. 14.30-16.00
   W programie: improwizacje bajkowe, zabawa w teatr, elementarne zadania aktorskie. Osoba prowadząca: Kamil Woźniak – aktor, reżyser, pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Decoupage dla najmłodszych”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-11 lat.
   • Termin dodatkowy: 30 stycznia 2019 r., w godz.14.00-16.30
   • Termin: 1 lutego 2019 r., w godz. 14.00-16.30
   W programie: na zajęciach dzieci własnoręcznie ozdobią drewniane pudełka metodą decoupage. Osoba prowadząca: Ewa Pytka – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
   Adresaci: dzieci w wieku 7-10 lat.
   • Termin: 1, 8 lutego 2019 r., w godz. 16.00-17.30
   Adresaci: młodzież w wieku 10-19 lat.
   • Termin: 1, 8 lutego 2019 r., w godz. 17.30-19.00
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i tańców disco. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zabawa choinkowa dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 4 -6 lat.
   • Termin: 2 lutego 2019 r., w godz. 12.00-14.00
   W programie: zabawa taneczna z muzyką, tradycyjne zabawy przedszkolne. UWAGA! Mile widziane stroje karnawałowe. Osoba prowadząca: Wolontariat Seniora UTW, Klub Wolontariatu „Skrzydła” wraz z Marleną Zielińską – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Zimowy SLIME”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.
   • Termin: 4 lutego 2019 r., w godz. 14.00-16.00
   • Termin dodatkowy: 4 lutego 2019 r., w godz. 17.00-19.00
   W programie: na zajęciach każde dziecko stworzy swoją unikatową klejąco-lepiąco-ciągnącą się masę. Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty taneczne break dance
   Adresaci: dzieci od 7 roku życia oraz młodzież szkół gimnazjalnych i średnich.
   • Termin: 4, 5, 7 lutego 2019 r., w godz. 17.00-19.00
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik – tancerz break dance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne dla młodzieży
   Adresaci: młodzież w wieku 12-15 lat.
   • Termin: 5 lutego 2019 r., w godz. 15.00-17.00
   W programie: podstawy rysunku – martwa natura. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki, współpracujący z KDK. Agnieszka Milczarczyk – plastyk, architekt krajobrazu współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty gry na gitarze
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 10.00-11.00
   • Termin dodatkowy: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 11.00-12.00
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat (grupa średniozaawansowana).
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 12.00-13.00
   W programie: nauka krótkich melodii i akordów, ćwiczenia, czytanie tabulatur i nut. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty gry na ukulele
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 13.15-14.15
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 14.15-15.15
   W programie: nauka krótkich melodii i akordów, ćwiczenia. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 12.00-15.00 (zajęcia indywidualne po 30 min. każda osoba).
   • Termin dodatkowy: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 15.00-18.00 (zajęcia indywidualne po 30 min. każda osoba).
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 6, 7 lutego 2019 r., w godz. 15.00-18.00 (zajęcia indywidualne po 30 min. każda osoba).
   Uwaga! Terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem. W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych, ćwiczenia. Osoba prowadząca: Kamil Koksa – pianista, kompozytor, poeta, wokalista, muzyk, animator kultury, organizator koncertów i manager artystów z całego świata, pasjonat muzyki i sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Bukiet z bibuły”
   Adresaci: dzieci w wieku 6-11 lat.
   • Termin: 6 lutego 2019 r., w godz. 13.00-15.30
   • Termin dodatkowy: 8 lutego 2019 r., w godz. 13.00-15.30
   W programie: na zajęciach dzieci własnoręcznie zrobią różnokolorowe kwiaty z bibuły, następnie wykonają małe bukiety. Osoba prowadząca: Agnieszka Krynicka – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty graficzne dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 10-15 lat.
   • Termin: 6 lutego 2019 r., w godz. 15.00-18.00
   W programie: uczestnicy warsztatów zaprojektują i wydrukują swój autorski pomysł oraz poznają technikę wypukłodruku: od przygotowania matrycy po druk na papierze i tkaninie. Uwaga! Prosimy o przyniesienie koszulek w swoim rozmiarze... ...i inspiracji, które wykorzystacie do stworzenia własnego autorskiego projektu. Osoba prowadząca: Agnieszka Milczarczyk – plastyk, architekt krajobrazu współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Roztańczona gimnastyka dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 6-10 lat.
   • Termin: 6 lutego 2019 r., w godz. 16.00-17.00
   W programie: ćwiczenia na matach, ćwiczenia z piłkami, zabawa taneczna, nauka kroków różnych tańców, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawy z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Moje kolorowe akwarium”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-8 lat.
   • Termin: 7 lutego 2019 r., w godz. 11.00-12.00
   W programie: podczas zajęć dzieci stworzą suche akwarium ze słoików, kolorowych żwirków, plasteliny, papieru i różnych materiałów dekoracyjnych. Osoba prowadząca: Olga Osińska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 8 lutego 2019 r., w godz. 10.00-15.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 45 min.)
   W programie: praca nad głosem i piosenką. Osoba prowadząca: Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  DODATKOWA OFERTA Film animowany „Misja Yeti”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 5.
   • Termin: 30 stycznia 2019 r., godz. 11.00
   Opis: Nawet mała stopa Yeti jest większa od ludzkiej. O wiele, wiele większa. Co zrobić, kiedy nadepnie się wielkiemu futrzakowi na odcisk? Młody, niezwykle dociekliwy naukowiec Simon oraz szukająca przygód detektyw Nelly wyruszą w podróż w najwyższe góry świata, żeby się o tym przekonać. Celem ich misji będzie odnalezienie legendarnego stwora. Drogę ma im wskazać zaszyfrowany pamiętnik pewnego zaginionego odkrywcy i kłapiący ciągle dziobem, wesoły ptak Jazzman. Czy Simon i Nelly rozszyfrowują pamiętnik? Czy uda im się spotkać włochate stwory z wielkimi stopami? I wreszcie, czy straszny Yeti jest naprawdę taki straszny? Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor działu kina KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Cena biletu: 10 zł. Film familijny „Zegar Czarnoksiężnika”
   Adresaci: dzieci w wieku od lat 8.
   • Termin: 6 lutego 2019 r., godz. 11.00
   Opis: Nastoletni Lewis Barnavelt po śmierci rodziców trafia do położnej na odludziu posiadłości ekscentrycznego wuja Jonathana. Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj praktykuje różne formy magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów równoległych. Wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zaginionego mistrza czarnej magii Isaaca Izarda, który skonstruował zegar odmierzający czas do nadchodzącej Apokalipsy. Zegar ukryty jest w murach ogromnej posiadłości, a jego odnalezienie jest jedynym sposobem, by powstrzymać nadchodzącą zagładę. Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor działu kina KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Cena biletu: 10 zł.