Deklaracja dostępności
Lato w mieście - wakacje 2019 z KDK
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2019 z KDK”, która potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku. W czasie wakacji będzie można spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne. Nie zabraknie także seansów w kinie oraz wycieczek autokarowych. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 17-19, 21-26 czerwca 2019 r. osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach i w dniach 17-26 czerwca 2019 r. poprzez stronę internetową „Strefa zajęć”.
Regulamin zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2019 z KDK” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Organizatorem zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2019 z KDK”, organizowanych w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
 2. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.
 3. Zajęcia wakacyjne oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi dodatkowa oferta kinowa oraz wycieczki autokarowe.
 4. Z zajęć wakacyjnych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice.
 5. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 17-19, 21-26 czerwca 2019 roku w godz. 10.00-20.00 - do wyczerpania limitu miejsc - osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html od 17 czerwca od godz. 10.00 do 26 czerwca do godz. 20.00.
  UWAGA: W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 26 czerwca 2019 r., nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy, ale tylko osobiście w punkcie informacji CKA. Zapisy internetowe dokonane przed godz. 10.00 dnia 17 czerwca 2019 r., będą usuwane automatycznie.
  pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
 6. Zapisanie na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
 7. Zapis dziecka na zajęcia nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
 8. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione poprzez SMS na podany przy zapisie nr kontaktowy.
 9. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
 10. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
 11. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć wakacyjnych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
  • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
  • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem,
  • w przypadku udziału dziecka w wycieczce autokarowej podpisać oświadczenie upoważniające do uczestnictwa jego dziecka w takiej formie wypoczynku.
 12. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami i ograniczoną liczbę miejsc, jeden uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział tylko w trzech różnych warsztatach, w jednym miesiącu zajęć wakacyjnych.
 13. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane na listę właściwą (na trzy różne warsztaty), zakwalifikowanie się na kolejne zajęcie/zajęcia jest możliwe, tylko w przypadku kiedy nie zostanie wypełnione minimum do stworzenia grupy na te zajęcia.
 14. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub poprzez SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
 15. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 16. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
 17. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają obowiązek:
  • stawiać się punktualnie na zajęciach,
  • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
  • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
 18. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 19. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 20. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć wakacyjnych jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191 z późń. zmianami). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późń. zmianami).W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 21. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2019 z KDK” jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

Program zajęć, w ramach akcji „Lato w mieście - wakacje 2019 z KDK”
UWAGA: Aktualizacja zestawienia, po przeprowadzonym naborze.
  Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 1 lipca 2019 r., w godz. 10.00-15.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 45 min.)
   W programie: praca nad głosem i piosenką. Uwaga: Każdy uczestnik warsztatów musi przygotować 1 lub 2 piosenki jako materiał do pracy. Osoba prowadząca: Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Malowanie na dużym formacie”
   Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.
   • Termin dodatkowy: 1 lipca 2019 r., w godz. 12.15-13.45 (3 grupa)
   • Termin: 1 lipca 2019 r., w godz. 14.00-15.30 (1 grupa)
   • Termin dodatkowy: 1 sierpnia 2019 r., w godz. 12.15-13.45 (4 grupa)
   • Termin: 1 sierpnia 2019 r., w godz. 14.00-15.30 (2 grupa)
   W programie: na zajęciach dzieci zastąpią kartki z bloku dużym formatem. Same wybiorą narzędzia. Do dyspozycji: pędzle, wałki, gąbki, itp. Takie malowanie daje możliwości nieograniczonej, twórczej ekspresji. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Uwaga: Prosimy mieć na sobie odzież, której nie zaszkodzi zabrudzenie. Osoba prowadząca: Agnieszka Milczarczyk – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty dziennikarskie (telewizyjno-prasowe)
   Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.
   • Termin: 2, 9 lipca 2019 r., w godz. 16.00-17.30
   W programie: uczestnicy zapoznają się z zasadami pracy redakcji, a także zwiedzą studio telewizji lokalnej. Będą mieli okazję spróbować swoich sił przed kamerami. Poznają podstawowe zagadnienia z zakresu dziennikarstwa, takie jak np. „Zasada 5W+H” czy „Odwrócona piramida”. Osoby prowadzące: pracownicy telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”. Miejsce zajęć: studio nagrań telewizyjnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Plastelinowe portrety”
   Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.
   • Termin: 3 lipca 2019 r., w godz. 14.00-15.30 (1 grupa)
   • Termin: 2 sierpnia 2019 r., w godz. 14.00-15.30 (2 grupa)
   W programie: malować można nie tylko farbami. Zapraszamy dzieci do zabawy manualnej w malowanie plasteliną. Uczestnicy stworzą własne dzieła- portrety z plastelinowych elementów. Osoba prowadząca: Agnieszka Milczarczyk – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zajęcia taneczne dla mam z dziećmi
   Adresaci: mamy z dziećmi w wieku 1-3 lat.
   • Termin: 3 lipca 2019 r., w godz. 16.00-16.45
   W programie: celem zajęć jest spędzenie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają: wzmacniają jego ciało, doskonalą motorykę dużą i małą, stymulują rozwój wyobraźni oraz budują bliskość między rodzicem a dzieckiem. Nauczą się wspomagać swoją pociechę w rozwoju poprzez zabawę. Ćwiczenia pomogą mamom w efektywny sposób wzmocnić i uelastycznić mięśnie, pozbyć się zbędnych kilogramów, a także poprawić kondycję. To świetna forma aktywnego spędzania czasu z malutkim dzieckiem. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe zajęcia teatralno-filmowe
   Adresaci: młodzież w wieku 10-15 lat.
   • Termin: 3, 4, 5 lipca 2019 r., w godz. 12.00-15.00
   W programie: bądź aktorem, reżyserem i operatorem. Końcowym efektem pracy wspólnej będzie etiuda filmowa. Osoba prowadząca: Karolina Piechota – aktorka i wokalistka, absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Świeczniki z guzików”
   Adresaci: dzieci w wieku 9- 11 lat.
   • Termin: 4 lipca 2019 r., w godz. 11.00-13.00 (1 grupa)
   • Termin: 26 sierpnia 2019 r., w godz. 11.00-13.00 (2 grupa)
   W programie: dzieci wykonają świeczniki przy użyciu balonów, kleju i kolorowych guziczków. Będzie to doskonały element dekoracji każdego dziecięcego pokoju. Osoba prowadząca: Katarzyna Kościug – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Breloczek z filcu”
   Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.
   • Termin: 4 lipca 2019 r., w godz. 14.00-16.00 (1 grupa)
   • Termin: 5 sierpnia 2019 r., w godz. 14.00-16.00 (2 grupa)
   W programie: to manualne zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci, które szyją samodzielnie. Stwórz własny kolorowy breloczek do kieszonki lub torebki. Osoba prowadząca: Agnieszka Milczarczyk – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe zajęcia - joga dla dzieci
   Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat.
   • Termin: 5, 12 lipca 2019 r., w godz. 10.00-11.00 (1 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 11-16 lat.
   • Termin: 5, 12 lipca 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (2 grupa)
   W programie: joga kojarzona jest głównie ze spokojem, medytacją i relaksem, a dzieci to przecież wulkany energii. Na zajęciach czas spędzony na macie będzie świetną zabawą, nowym doświadczeniem i niezwykle zdrową, zabawną formą aktywności. Osoba prowadząca: Katarzyna Buchacz – instruktor jogi, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty wokalne „Mała Estrada Piosenki” (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 5-13 lat.
   • Termin: 8 lipca 2019 r., w godz. 9.00- 10.30 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   • Termin: 9 lipca 2019 r., w godz. 9.00-12.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: indywidualne zajęcia wokalne przeznaczone dla dzieci, młodzieży. Zajęcia obejmują ćwiczenia oddechowe, impostację głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne, ćwiczenia intonacyjne kształtujące słuch, pracę z mikrofonem, pracę z repertuarem i interpretację piosenki. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty wokalne „Mały Gospel”
   Adresaci: dzieci w wieku od 5 lat.
   • Termin: 8 lipca 2019 r., w godz. 10.30-12.00
   • Termin: 5 sierpnia 2019 r., w godz. 10.30-12.00
   W programie: warsztaty adresowane są do wszystkich, a w szczególności do tych, którzy pragną poznać swój głos, rozwinąć jego możliwości, nauczyć się praktycznie posługiwać w różnych sytuacjach życiowych, zarówno na scenie, jak i na gruncie towarzyskim. Na zajęciach zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy gry aktorskiej, higiena głosu, praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Trzydniowe warsztaty taneczne breakdance
   Adresaci: dzieci od 7 roku życia oraz młodzież do 19 roku życia.
   • Termin: 9, 10, 11 lipca 2019 r., w godz. 17.00-19.00
   Osoba prowadząca: Michał Wójcik - tancerz breakdance współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Biżuteria z koralików”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-9 lat.
   • Termin: 11 lipca 2019 r., w godz. 12.00-14.00 (1 grupa)
   • Termin: 14 sierpnia 2019 r., w godz. 12.00-14.00 (2 grupa)
   Adresaci: dzieci w wieku 10-18 lat.
   • Termin: 11 lipca 2019 r., w godz. 14.30-16.00 (3 grupa)
   • Termin: 14 sierpnia 2019 r., w godz. 14.30-16.00 (4 grupa)
   W programie: wykonanie kolczyków i bransoletki na sznurku/nici z samodzielnie wyplecionymi, zabawnymi zawieszkami z koralików Toho. Osoba prowadząca: Irmina Węgrzycka – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Zajęcia plastyczne „Kolczyki decoupage”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 9-17 lat.
   • Termin: 16 lipca 2019 r., w godz. 14.00-16.00
   • Termin: 22 sierpnia 2019 r., w godz. 14.00-16.00
   W programie: na zajęciach dzieci i młodzież wykonają kolczyki techniką decoupageu z różnorodnymi motywami. Osoba prowadząca: Marlena Zielińska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Uczymy się szyć - jeansowy brelok”
   Adresaci: dzieci od 8 lat.
   • Termin: 17 lipca 2019 r., w godz. 11.00-13.00
   Materiały: UWAGA !!! jeans - przynieść ze sobą kawałki, pozostałe materiały zapewnia organizator - wypełniacz, koraliki, koronki. W programie: na warsztatach będziemy posługiwać się igłą i nitką, wykonamy miękki brelok do kluczy. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Las w słoiku”
   Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
   • Termin: 18 lipca 2019 r., w godz. 11.00-12.30 (1 grupa)
   • Termin: 19 lipca 2019 r., w godz. 11.00-12.30 (2 grupa)
   W programie: dzieci wykonają las w słoiku, czyli miniaturowych rozmiarów zagajnik w szklanym słoju, to trend, który podbił serca miłośników, jak i amatorów roślin. Miniaturka lasu udekoruje parapet lub regał, a swoim wyglądem będzie przypominała, zaklętą w słoju krainę z baśni, która ubarwi domową przestrzeń w domach. Osoba prowadząca: Agnieszka Krynicka – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Dekoracyjny szklany pojemnik zdobiony techniką decoupage”
   Adresaci: dzieci od 10 lat.
   • Termin: 22 lipca 2019 r., w godz. 11.00-13.30
   W programie: na szklanym pojemniku uczestnicy będą przyklejać serwetki metodą decoupageu. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty fotograficzne „Potęga wyobraźni – jak sprawić, aby nasze zdjęcia podobały się innym”
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat.
   • Termin: 22 lipca 2019 r., w godz. 15.30-17.30
   Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 16-19 lat.
   • Termin: 19 sierpnia 2019 r., w godz. 15.30-17.30
   W programie: kompozycja kadru, która przyciąga, kolory mocą obrazu. Osoba prowadząca: Franciszek Subocz – z wykształcenia artysta fotografik, wieloletni pedagog i instruktor fotografii, absolwent WSF, członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala dydaktyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - tańce latynoamerykańskie i disco dance
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 23, 24 lipca 2019 r., w godz. 16.00-17.30 (1 grupa)
   Adresaci: dzieci w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 23, 24 lipca 2019 r., w godz. 17.30-19.00 (2 grupa)
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i tańców disco. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Jednodniowe warsztaty gry na gitarze
   Adresaci: dzieci w wieku 8-10 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 10.00-11.00 (1 grupa)
   • Termin: 27 sierpnia 2019 r., w godz. 10.00-11.00 (2 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 11-14 lat (grupa początkująca/średnio zaawansowana).
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (3 grupa)
   • Termin: 27 sierpnia 2019 r., w godz. 11.00-12.00 (4 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat (grupa średnio zaawansowana).
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 12.00-13.00 (5 grupa)
   • Termin: 27 sierpnia 2019 r., w godz. 12.00-13.00 (6 grupa)
   W programie: nauka gry na gitarze dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, nauka wybranych utworów, ćwiczenia gitarowe, czytanie tabulatur i nut. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Jednodniowe warsztaty gry na ukulele
   Adresaci: dzieci w wieku 8-10 lat (grupa początkująca).
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 13.30-14.30 (1 grupa)
   • Termin: 27 sierpnia 2019 r., w godz. 13.30-14.30 (2 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 11-14 lat (grupa początkująca/średnio zaawansowana).
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 14.30-15.30 (3 grupa)
   • Termin: 27 sierpnia 2019 r., w godz. 14.30-15.30 (4 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat (grupa średnio zaawansowana).
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 15.30-16.30 (5 grupa)
   • Termin: 27 sierpnia 2019 r., w godz. 15.30-16.30 (6 grupa)
   W programie: nauka gry na ukulele dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, nauka wybranych utworów, ćwiczenia, czytanie tabulatur i nut. Uwaga! Wymagany własny instrument. Osoba prowadząca: Małgorzata Koksa – instruktor współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Jednodniowe warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 6-18 lat.
   • Termin: 25 lipca 2019 r., w godz. 10.00-16.00 (zajęcia indywidualne po 30 min. każda osoba)
   • Termin: 14 sierpnia 2019 r., w godz. 10.00-16.00 (zajęcia indywidualne po 30 min. każda osoba)
   Uwaga! Terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem. W programie: nauka gry na pianinie, czytania nut, podstaw rytmiki, rozwijanie muzykalności, nauka wybranych utworów muzycznych i ćwiczeń, praca na warsztatach indywidualnie z uczniem. Osoba prowadząca: Kamil Koksa – pianista, kompozytor, poeta, wokalista, muzyk, animator kultury, organizator koncertów i manager artystów z całego świata, pasjonat muzyki i sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne „Mandala”
   Adresaci: dzieci od 8 lat.
   • Termin: 29 lipca 2019 r., w godz. 11.00-13.00
   W programie: na okrągłym talerzu papierowym będziemy przyklejać nasiona, przyprawy. Osoba prowadząca: Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
   Adresaci: dzieci w wieku 9- 11 lat.
   • Termin: 30 lipca, 12 sierpnia 2019 r., w godz. 11.00-13.00 (1 grupa)
   Adresaci: młodzież w wieku 12-15 lat.
   • Termin: 31 lipca, 13 sierpnia 2019 r., w godz. 15.00-17.00 (2 grupa)
   W programie: celem warsztatów jest nauka postrzegania, obserwacji otaczającego nas trójwymiarowego świata, analiza jego oraz interpretacja, zapisana w sposób plastyczny za pomocą ołówka i farb na powierzchni kartonu. Rysowanie oraz malowanie martwej natury, pejzażu, nauka kompozycji, perspektywy, szukanie proporcji, kolorów, światłocienia oraz ogólnych zasad przy tworzeniu prac artystycznych z dziedziny plastyki. Pobudzenie wyobraźni do twórczej aktywności i przy okazji świetniej z nią zabawy. Osoba prowadząca: Wojciech Stachurski – artysta, plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki, współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  „Spotkanie z muzyką” – instrument: pianino (zajęcia indywidualne)
   Adresaci: dzieci w wieku 5-13 lat.
   • Termin: 5 sierpnia 2019 r., w godz. 9.00- 10.30 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   • Termin: 6 sierpnia 2019 r., w godz. 9.00- 12.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   • Termin dodatkowy: 7 sierpnia 2019 r., w godz. 9.00- 11.00 (godziny ustalane indywidualnie, zajęcia po 30 min.)
   W programie: indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie mają na celu zapoznanie z instrumentem, ze specyfiką gry, z podstawami techniki fortepianowej i zapisu nutowego oraz (w późniejszym etapie) rozwijanie i doskonalenie umiejętności muzycznych, a także wyposażanie w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki. Oprócz kształtowania i rozwijania umiejętności gry na pianinie, zajęcia mają rozwijać wrażliwość muzyczną dziecka i zachęcić do kontynuowania nauki w przyszłości. Osoba prowadząca: Ewa Izdebska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy, współpracująca z KDK. Miejsce zajęć: sala muzyczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty plastyczne - decoupage
   Adresaci: dzieci w wieku 6-11 lat.
   • Termin: 5 sierpnia 2019 r., w godz. 13.00-14.00 (1 grupa)
   • Termin: 5 sierpnia 2019 r., w godz. 14.30-15.30 (2 grupa)
   W programie: dzieci będą miały okazję ozdobić metodą decoupageu drewniane przedmioty. Osoba prowadząca: Ewa Pytka – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
   Adresaci: dzieci w wieku 6-12 lat.
   • Termin: 20, 21 sierpnia 2019 r., w godz. 16.00-17.30 (1 grupa)
   Adresaci: dzieci w wieku 13-19 lat.
   • Termin: 20, 21 sierpnia 2019 r., w godz. 17.30-19.00 (2 grupa)
   W programie: nauka tańców latynoamerykańskich i tańców disco. Osoba prowadząca: Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Trener mistrzów świata w tańcach karaibskich, specjalizuje się w nauce salsy, bachaty, merengue, disco dance oraz tańców latynoamerykańskich współpracujący z KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  Warsztaty taneczne
   Adresaci: dzieci w wieku 6- 8 lat.
   • Termin: 23 sierpnia 2019 r., w godz. 16.00-17.00 (1 grupa)
   Adresaci: dzieci w wieku 9-12 lat.
   • Termin: 28 sierpnia 2019 r., w godz. 16.00-17.00 (2 grupa)
   W programie: kroki podstawowe tańca jazzowego i nowoczesnego, podstawy tańca klasycznego, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, zabawa z chustą Klanzy. Osoba prowadząca: Helena Szamańska – instruktor KDK. Miejsce zajęć: sala taneczna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
  DODATKOWA OFERTA WYJAZDÓW Wycieczka do ZOO w Warszawie
   Adresaci: dzieci w wieku 8-13 lat.
   • Termin: 1 sierpnia 2019 r., godz. 8.00 - zbiórka w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
   W programie: zwiedzanie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Opiekunowie grupy: Ewa Pytka, Agnieszka Krynicka, Agnieszka Bieńkowska – instruktorki KDK. UWAGA: Ilość miejsc ograniczona.
  Koszt wyjazdu: 38 zł/osoba - płatność przy zapisach w kasach CKA. DODATKOWA OFERTA KINOWA Wakacyjna akcja „Filmowe środy w kinie KDK”
  • 3 lipca 2019 r. godz. 11.00 - Film familijny „Dzień czekolady”
  • 10 lipca 2019 r. godz. 11.00 - Film animowany „Magiczny dywan”
  • 17 lipca 2019 r. godz. 11.00 - Film familijny „Kickbokserka”
  • 24 lipca 2019 r. godz. 11.00 - Film animowany „Wielka podróż Cyrkielki”
  • 21 sierpnia 2019 r. godz. 11.00 - Film familijny „Liliana Pędziwiatr”
  • 28 sierpnia 2019 r. godz. 11.00 - Film animowany „Wilk w owczej skórze 2”
  Tytuł filmu może ulec zmianie. Aktualny repertuar i szczegółowe informacje na stronie: www.kinokozienice.pl. Opiekun seansu: Agnieszka Jasek – instruktor KDK. Miejsce seansu: sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Cena biletu: 10 zł.