Deklaracja dostępności
Głosuj na mural
Czterech autorów wzięło udział w ogłoszonym przez Gminę Kozienice zapytaniu ofertowym na zaprojektowanie i wykonanie dwóch wielkoformatowych malowideł ściennych, zwanych potocznie muralami. Mural, który powstanie na ścianie budynku gminnego ul. Radomska 36, ma nawiązywać do 470. rocznicy nadania praw miejskich Kozienicom, drugi zaś, zdobiąc ścianę bloku mieszkalnego na Osiedlu Energetyki, dedykowany będzie partnerskiej współpracy Gminy z Enea Wytwarzanie. Spośród złożonych ofert komisja, w skład której weszli przedstawiciele Gminy Kozienice, Enea Wytwarzanie, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, Spółdzielni Mieszkaniowej, środowisk artystycznych i mieszkańców, wybrała najlepsze koncepcje, które zgodnie z przyjętymi zasadami ocenią internauci. Według założeń murale mają powstać w tym roku. Partnerem Gminy Kozienice, a jednocześnie współfinansującym przedsięwzięcie, jest Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. Zasady głosowania:
  • głosowanie trwa do niedzieli, 4 sierpnia br.;
  • aby zagłosować, wystarczy wejść na link ankiety.kozienice.pl i dla każdej z dwóch, przyszłych lokalizacji murali, wybrać jedną – najlepszą Państwa zdaniem - koncepcję graficzną;
  • można oddać tylko jeden głos;
  • projekt, który zwycięży w głosowaniu internautów otrzyma 8 punktów, zaś autorzy prac z miejsca drugiego i trzeciego odpowiednio 4 i 2 punkty;
  • o ostatecznym wyniku zdecyduje suma punktów przyznanych przez internautów i członków komisji.
Z autorami zwycięskich koncepcji zostaną podpisane umowy, w ramach których Wykonawca przygotuje ostateczny projekt, a po jego akceptacji przystąpi do prac w terenie. Proces powstawania murali będzie dokumentowany przez telewizję lokalną Kozienickiego Domu Kultury „Kronika Kozienicka”. Przypominamy, że pomysł wykonania murali w Kozienicach jest efektem prowadzonej na początku roku inicjatywy „Akcja – Reakcja” adresowanej do wszystkich mieszkańców Kozienic. Wtedy wówczas pozytywnie zaopiniowano pomysł powstania murali i zgłoszono szereg pomysłów i sugestii jak mogłyby wyglądać i czego dotyczyć. Odpowiadając na głos mieszkańców, na bazie zgłoszonych propozycji, wypracowano założenia ideowe i po licznych konsultacjach, w czerwcu Gmina Kozienice ogłosiła zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie murali. Zadanie promowano w mediach, portalach społecznościowych, wśród przedstawicieli środowisk artystycznych i mieszkańców Kozienic. W odpowiedzi wpłynęły cztery prace, co ciekawe autorami złożonych ofert są mieszkańcy woj. dolnośląskiego, woj. śląskiego i woj. opolskiego, a z przedstawionymi przez nich koncepcjami kozienickich murali możecie się Państwo zapoznać biorąc udział w głosowaniu.