Deklaracja dostępności
Uzupełniający nabór ofert na prowadzenie zajęć
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłasza uzupełniający nabór ofert na prowadzenie:
 • zajęć teatralnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • zajęć z teatroterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
w ramach Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 2019/20. Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia kierunkowego (wiedza o teatrze, terapia zajęciowa),
 • doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • kreatywności i pasji w nauczaniu,
 • dyspozycyjności, mobilności, zaangażowania, bardzo dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań. Mile widziane również osoby, które traktują teatr jako pasję lub hobby.
Dokumenty, które należy złożyć:
 • CV, z podaniem kontaktu: nr telefonu lub adres email,
 • ofertę zawierającą: krótki opis programu zajęć teatralnych, formę rozliczenia zlecenie lub faktura, stawka brutto za godzinę zajęć, preferowane dni tygodnia i godziny zajęć, doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć,
 • opcjonalnie: referencje, opinie.
Do celów naboru ofert prosimy zawrzeć w CV niniejsze oświadczenie:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka moich danych osobowych, zawartych w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacji, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@dkkozienice.pl – w tytule maila prosimy wpisać: „Oferta – zajęcia teatralne w KDK” lub złożyć osobiście w sekretariacie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z dopiskiem: „Oferta – zajęcia teatralne w KDK”, do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 17.00. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka powoła trzyosobowy zespół, który wybierze najatrakcyjniejsze zgłoszenia, biorąc pod uwagę proponowane wynagrodzenie, doświadczenie instruktorów i zaproponowany program zajęć. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka skontaktuje się z wybranymi osobami do dnia 10 lutego 2020 r.