Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
XXXVII Mały Konkurs Recytatorski
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza do udziału w XXXVII Małym Konkursie Recytatorskim. Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 28 lutego 2020 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 4 marca 2020 r. dla eliminacji powiatowych. ...czytaj więcej...