Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć w roku artystycznym 2020/21
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 2020/21. Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży pomiędzy 4, a 19 rokiem życia, z terenu miasta i gminy Kozienice, dla których przygotowujemy specjalne propozycje. Instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (taneczną, plastyczną, muzyczną, teatralną, dydaktyczną) oraz salę na rogu, salę wystawową i patio, w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na instruktora”) na adres: sekretariat@dkkozienice.pl. Termin przesyłania dokumentów: do 30 czerwca 2020 r. do godz. 17.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 sierpnia 2020 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.