Deklaracja dostępności
Otwarcie Kina
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 lipca 2020 roku (piątek) otwarte zostaje Kino Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka i będzie ono funkcjonować zgodnie z wytycznymi dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Równocześnie informujemy, iż podjęliśmy szereg działań zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego każdego Widza, m.in.:
 • udostępniliśmy Widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc w sali koncertowo-kinowej, tak aby rzędy były zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami. Przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy:
  • Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  • Widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wprowadziliśmy obowiązek zasłaniania ust i nosa dla uczestników seansu filmowego, zarówno przed wejściem do sali koncertowo-kinowej, podczas seansu filmowego, jak i po wyjściu z sali,
 • wprowadziliśmy obowiązkową dezynfekcję rąk dla uczestników seansu filmowego przed wejściem na teren Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W oznaczonych miejscach w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach umieściliśmy na filarach łokciowe dozowniki na środki do mycia i dezynfekcji rąk (m.in. przy wejściu głównym do Centrum Kulturalno-Artystycznego, przy kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, przy wejściach do sali koncertowo-kinowej, w toaletach),
 • pracownicy Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zajmujący się obsługą Widzów zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk,
 • w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zostały zamontowane przegrody mechaniczne (pleksiglas),
 • przed kasami Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zostały umieszczone naklejki na podłogę, które pomogą zachować bezpieczną odległość w kolejce (2,0 m),
 • przy zakupie biletów w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zalecamy podawanie danych kontaktowych każdej osoby (nr telefonu), dla której został zakupiony bilet, na wypadek stwierdzenia u któregoś z Widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane te będą zbierane w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną,
 • przy wchodzeniu/wychodzeniu do/z sali koncertowo-kinowej Widzowie będą proszeni o zachowanie dystansu, zgodnego z aktualnym stanem prawnym,
 • w toaletach, w widocznych miejscach i na odpowiedniej wysokości (z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci) zostały umieszczone instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS,
 • w toaletach wyłączyliśmy suszarki do rąk,
 • toalety będą systematycznie sprzątane i dezynfekowane,
 • oznaczyliśmy dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej,
 • obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach jest systematycznie wietrzony i wentylowany,
 • sala koncertowo-kinowa jest systematycznie wentylowana.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, dostępnym tutaj: www.dkkozienice.pl/index.php?id=6578 i www.kinokozienice.pl. Przypominamy, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, Widzowie Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka nie powinni przychodzić na seans filmowy, tylko pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej.