Deklaracja dostępności
Konkurs wiedzy „Sympatyczny quiz ekologiczny”
Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Enea Wytwarzanie zapraszają mieszkańców miasta i gminy Kozienice do udziału w konkursie wiedzy „Sympatyczny quiz ekologiczny”, w ramach projektu „Wirtualne życie, realne problemy środowiska” – razem dla ekologii w Gminie Kozienice. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Kulturalna grupa KDKod dnia 4 września 2020 r. (piątek). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 września, do godz. 21.00. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 8 września 2020 r. na stronie internetowej www.dkkozienice.pl. ...czytaj więcej...