Deklaracja dostępności
Komunikat ws. SARS-CoV-2
Informujemy, iż zgodnie z najnowszą decyzją rządu, Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka pozostaje otwarty przez kolejne dwa tygodnie (do 14 marca 2021 r.). Nadal pozostaje otwarte także Kino KDK. Sukcesywnie przywracane są wydarzenia kulturalne z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego. Wracają też częściowo zajęcia fakultatywne UTW, które odbywają się na basenie i w plenerze - pozostałe zajęcia stacjonarne nadal są zawieszone. Mieszkańców Gminy Kozienice zapraszamy do „Kulturalnej grupy KDK” na Facebooku, gdzie poczynając od 1 lutego 2021 r. częściowo wznowione zostały zajęcia w ramach Akademii Szerokich Horyzontów w II semestrze roku artystycznego 2020/21, w wersji on-line. Naszych słuchaczy UTW zapraszamy dodatkowo do grupy „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”, gdzie w każdą środę od godz. 11.00 odbywają się wykłady on-line, a w pozostałe dni zajęcia fakultatywne - w wersji on-line - w II semestrze roku akademickiego 2020/21. Równocześnie informujemy, iż z dniem 1 marca 2021 r. "odmrożonych" zostaje część stacjonarnych zajęć fakultatywnych. Będą to zajęcia na basenie: nauka pływania i aquaaerobik oraz w plenerze: nordic walking. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka pozostaje do Państwa dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, zaś nasz punkt informacji oraz kasy kinowe codziennie w godz. 9.00-21.00. Nadal preferujemy jednak kontakt telefoniczny i mailowy: tel. 48 611 07 50, kom. 731 877 337, e-mail: pit@dkkozienice.pl, kasy@dkkozienice.pl. Równocześnie przypominamy, że Kino KDK funkcjonuje sześć dni w tygodniu. Dniem bezkinowym jest czwartek. Szczegółowe informacje na temat repertuaru i działalności Kina KDK można znaleźć na stronie www.kinokozienice.pl. W całym obiekcie Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach stosujemy zasadę DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka.