Deklaracja dostępności
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć w roku artystycznym 2021/22
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 2021/22. Termin przesyłania dokumentów: do 2 czerwca 2021 r. do godz. 17.00. ...czytaj więcej...