Deklaracja dostępności
2022.03.15 i 22 - XXXIX Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają do udziału w XXXIX Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim.
  Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 15 marca 2022 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 22 marca 2022 r. od godz. 10.00, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmentach), których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła może zgłosić:
 • do eliminacji środowiskowych:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – 7 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
  • przedszkola – 2 recytatorów.
 • do eliminacji powiatowych:
  • szkoły podstawowe w gminie Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej).
Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, prosimy o dostarczenie wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanego na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 29 do dnia 7 marca 2022 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 14 marca 2022 r. dla eliminacji powiatowych. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji KDK lub pobrać ze strony internetowej (linki poniżej). Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół i przedszkoli. Dodatkowe informacje: Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. Informacje dotyczące Finału Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego zostaną podane w późniejszym terminie. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Informacja uzupełniająca: Decyzją autorów regulaminu tj. Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu podstawowym kryterium tworzenia kategorii dla biorących udział w konkursie będzie wiek ucznia nie zaś klasa, do której aktualnie uczęszcza. Stąd prośba do opiekunów o umieszczanie w karcie zgłoszenia wieku uczestnika.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wprowadził zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, m.in. uczestnicy zobowiązani będą zakryć maseczką nos i usta. W całym obiekcie Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach stosujemy zasadę DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka.