Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin VII Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Ziemi Radomskiej
I. CEL - Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców regionu radomskiego. - Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich chętnych. - Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego. - Uaktywnienie samorządów lokalnych i innych jednostek działających w środowisku. II. ORGANIZATORZY - Marszałek Woj. Mazowieckiego - Adam Struzik, - Burmistrz Kozienic - Tomasz Śmietanka, - Starosta Radomski - Zdzisław Kieszkowski, - Starosta Kozienicki - Roman Wysocki, - Mazowieckie i Regionalne Zrzeszenie LZS, - Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka PATRONAT MEDIALNY NAD IGRZYSKAMI objęło ECHO ZIEMI KOZIENICKIEJ III. TERMIN I MIEJSCE - 17 maja 2006 godz. 10.00 (środa) stadion i obiekty sportowe Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, przyjazd na stadion od godz. 9.30. IV. ZASADY UCZESTNICTWA - Prawo startu mają: mieszkańcy regionu radomskiego, posiadający dowód tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania oraz ważne badania lekarskie. - Pracownicy samorządowi (wójt, burmistrz, starostwa, sekretarz) oraz radni rad gmin, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, parlamentarzyści.
PROGRAM
1. Lekka atletyka Zawody odbędą się zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dwóch kategoriach wiekowych: Kobiety - rocznik1991 i młodsze. Biegi: 100m, 200m, 400m, 800m. Skok w dal. Skok wzwyż. Pchnięcie kulą. Rzut oszczepem. Kobiety - rocznik1990 i starsze. Biegi: 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100m. Skok w dal. Skok wzwyż. Pchnięcie kulą. Rzut oszczepem. Mężczyźni - rocznik1991 i młodsze. Biegi: 100m, 200m, 400m, 800m. Skok w dal. Skok wzwyż. Pchnięcie kulą. Rzut oszczepem. Mężczyźni - rocznik1990 i starsi. Biegi: 100m, 200m, 400m, 1500m, 4x100m. Skok w dal. Skok wzwyż. Pchnięcie kulą. Rzut oszczepem. Gmina może zgłosić najwyżej trzech zawodników do udziału w danej konkurencji lekkoatletycznej. Zawodnik/czka może startować w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych Igrzysk i w sztafecie. Nie przewiduje się oczekiwania na zawodników startujących w innych konkurencjach. 2. KONKURENCJE REKREACYJNE W bloku rekreacyjnym prawo startu mają kobiety i mężczyźni - rocznik 1990 i starsi/sze. Uczestnictwo według zgłoszeń w tym obowiązkowo 1 osoba w trójboju kadry władzy samorządowej. Uczestnicy bloku mogą startować we wszystkich konkurencjach. Gmina może wystawić tylko po jednym zespole (gry kobiet i mężczyzn, przeciąganie liny, przenoszenie partnera, sztafeta sprawnościowa), w konkurencjach indywidualnych po dwie osoby. a) Piłka nożna 5 osobowa kobiet i mężczyzn (plus 2 rezerwa). Rozgrywki prowadzone będą na boisku o wymiarach 25mx42m, bramki 2mx5m. Czas gry i system rozegrania turnieju zostanie ustalony po weryfikacji i będzie zależał od ilości zgłoszonych drużyn. b) Piłka siatkowa drużyn 3 osobowych kobiet i mężczyzn (plus 1 rezerwa). Rozgrywki będą prowadzone na boisku o wymiarach 7mx7m dla kobiet i 9mx9m dla mężczyzn. System gry zostanie ustalony po weryfikacji i będzie zależał od ilości zgłoszonych drużyn. c) Koszykówka drużyn 3 osobowych kobiet i mężczyzn (plus 1 rezerwa). Turniej prowadzony będzie na jeden kusz na 1/2 boiska do koszykówki. System rozegrania turnieju ustalony zostanie po weryfikacji i będzie zależał od ilości zgłoszonych zespołów. d) Przeciąganie liny przez mężczyzn. Startują drużyny 5 - osobowe w obuwiu typu tenisówki, trampki, adidasy. Sposób i system rozegrania konkurencji zostanie ustalony po weryfikacji. e) Rzuty osobiste do kosza kobiet i mężczyzn. Na boisku koszykówki z miejsca rzutów wolnych, zawodnik/czka wykonuje 10 rzutów konkursowych. O kolejności decyduje ilość rzutów trafnych. Przy jednakowej ilości punktów zarządza się dogrywkę po 5 rzutów. f) Skok w dal z miejsca dla kobiet i mężczyzn. O kolejności decyduje najdłuższy skok, zawodnik/czka wykonuje 3 skoki. g) Przenoszenie partnera. Startuje zespół męski 2 osobowy. Konkurencja polega na przeniesieniu partnera z miejsca startu na dystansie 20 m do strefy zmiany. O kolejności decyduje czas uzyskany przez 2 zawodników. h) Sztafeta sprawnościowa. Stonuje zespół 3 osobowy / 1 mężczyzna + 2 kobiety/. Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 40 m z przeszkodami: bieg w worku, przejście przez szarfę, slalom z piłką nożną, przebiegnięcie pod płotkiem i nad płotkiem. Zawodnicy startują w kolejności: kobieta, mężczyzna, kobieta. O kolejności decyduje łączny czas zespołu. 3. TRÓJBÓJ DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. Rzut lotką z odległości 2,5 m do tarczy punktowej - 3 rzuty próbne, 5 ocenianych./ Im - 50 pkt, IIm - 40pkt, IIIm - 30pkt, IVm - 20pkt, Vm - 10pkt, pozostałe - 0pkt (tolerancja 10 małych punktów). Rzut do kosza z odległości rzutów wolnych - 3 rzuty próbne, 5 ocenianych /10 pkt. za rzut celny/. Strzał piłką nożną na bramkę o wymiarach 1mx1m z odległości 11m, 3 strzały próbne, 5 ocenianych /10 pkt za strzał celny/ V. PUNKTACJA Punkty dla gmin liczone będą w/g klucza: W poszczególnych konkurencjach indywidualnych punktowanych będzie 8 pierwszych zawodników/czek w/g systemu: I miejsce - 9 pkt, II – 7, III - 6, IV – 5, V - 4, VI – 3, VII - 2, VIII - 1. W bloku rekreacyjnym, w konkurencjach zespołowych w/g klucza: I miejsce – 27 punktów, II - 21, III - 18, IV – 15, V - 12, VII i VIII po 8 pkt, IX i X po 4 pkt, za udział 1 pkt. O kolejności gmin w punktacji generalnej Igrzysk decydować będzie łączna ilość punktów. W przypadku uzyskania przez gminy równej ilości punktów o kolejności decydują punkty zdobyte w bloku rekreacyjnym. VI. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia imienne w konkurencjach indywidualnych oraz zgłoszenia udziały drużyn w grach zespołowych gminy, miasto - gminy oraz miasta winny przesłać na adres:
Włodzimierz Bojarski Starostwo Powiatowe 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7
fax. 048 36 55 807 lub e-mail: promocja@radompowiat.pl
zgłoszenie winno zawierać poniższe dane:
lp., imię i nazwisko, rok urodzenia, adres/gmina, konkurencje
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 048 36 55 801 wew. 152 w godzinach 7.30 - 15.30 oraz 048 38 17 496 po godzinie 16.00, kom. 0 604 252 260 - Włodzimierz Bojarski. Zgłoszenie należy przesłać do 12 maja br. Nie zgłoszenie reprezentacji gmin w ustalonym terminie uniemożliwi ich udział w Igrzyskach. Gminę mogą reprezentować tylko osoby zameldowane lub na stałe zatrudnione na terenie danej gminy. VII. ZASADY FINANSOWANIA Koszty organizacyjne i koszty posiłku regeneracyjnego pokrywają organizatorzy. Przejazd, wyżywienie zawodników oraz wpisowe w wysokości 100 zł od reprezentacji pokrywają poszczególne gminy. Wpłata wpisowego na konto Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w Warszawie 67102010130000030201137520 (należy okazać kserokopię przelewu lub bezpośrednio wpłatę w dniu Igrzysk przy wydawaniu talonów na posiłek). VIII. NAGRODY Zawodnicy za miejsca I - III w poszczególnych konkurencjach otrzymują medale i dyplomy. Za miejsca I - III reprezentacje gmin w punktacji łącznej w LA oraz w bloku rekreacyjnym otrzymują puchary. Reprezentacje gmin w punktacji generalnej za miejsca I - V otrzymują puchary. Najlepsze zespoły oraz najlepsi zawodnicy i zawodniczki zostaną powołani w skład reprezentacji regionu do udziału w igrzyskach wojewódzkich. Przewiduje się w przypadku pozyskania dodatkowych środków i materiałów promocyjnych nagrody indywidualne dla zawodniczek i zawodników. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy. - Ewentualne protesty należy składać na piśmie wraz z kaucją w kwocie 200 zł. - W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada na rzecz organizatorów. - Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. - Uczestnicy winni posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. - Zawody odbywać się będą zgodnie z programem minutowym, który zainteresowani otrzymają na miejscu w dniu zawodów. Nie przewiduje się czasu oczekiwania na zawodników startujących w kilku konkurencjach.
PRZEWODNICZĄCY
Regionalnego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe
mgr Włodzimierz Bojarski