Deklaracja dostępności
2005.12.02-04 - II Festiwal Przedmiotów Artystycznych
W dniach 2 – 4 grudnia 2005r. kozieniccy twórcy wzięli udział w II Festiwalu Przedmiotów Artystycznych, który odbył się w Poznaniu. Swoje prace zaprezentowali twórcy zrzeszeni w trzech ośrodkach: Kozienickim Klubie Twórców Kultury, Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oraz Związku Plastyków Warmii i Mazur – oddział „Fenix” w Kozienicach. Udział artystów w targach sfinansował Urząd Miejski w Kozienicach, a pieczę nad całością przedsięwzięcia sprawował Zespół ds. Promocji Kozienic przy Kozienickim Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka, który był także autorem publikacji okolicznościowej.