Deklaracja dostępności
2010.02-12 - Konkurs fotograficzny KOZIENICKA FOTO-LIGA 2010
 1. Organizatorem konkursu jest Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka.
 2. Konkurs adresowany jest do uczestników organizowanych przez Dom Kultury w Kozienicach kursów fotograficznych, w każdej istniejącej formie (dla początkujących, dla zaawansowanych, dla słuchaczy UTW).
 3. Konkurs obejmuje sześć etapów dwumiesięcznych. Po zakończonym każdym etapie konkursu, jury powołane przez organizatorów, wybierze pięć zdjęć "zwycięzców etapów" i 30-40 prac, które zakwalifikują się na wystawę. Jednocześnie w każdym etapie przyznawane będą punkty według następującej zasady:
   1 miejsce etapu - 12 punktów 2 miejsce etapu - 10 punktów 3 miejsce etapu - 8 punktów 4 miejsce etapu - 5 punktów 5 miejsce etapu - 3 punkty dodatkowo każde zdjęcie zakwalifikowane na wystawę - 1 punkt (z wyłączeniem pierwszych 5 miejsc, za które są osobne punkty)
  W każdym etapie organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. Suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach wyłoni ZWYCIĘZCĘ KOZIENICKIEJ FOTO-LIGI 2010, który uhonorowany zostanie Nagrodą Specjalną.
 4. Na każdy etap uczestnik może dostarczyć trzy prace formatu 20x30 na papierze matowym, w kopercie zamkniętej. Na odwrocie odbitki należy napisać imię i nazwisko autora oraz kolejny numer etapu.
 5. Tematyka prac:
  • I etap ZIMOWA MAKROFOTOGRAFIA - termin dostarczenia prac do 20 lutego 2010r.
  • II etap WIOSENNY KRAJOBRAZ - termin dostarczenia prac do 15 kwietnia 2010r.
  • III etap WIDOK Z MOJEGO OKNA - termin dostarczenia prac do 15 czerwca 2010r.
  • IV etap NA OBIEKTACH KOZIENICKIEGO CENTRUM KULTURY, REKREACJI I SPORTU im. B. Klimczuka - termin dostarczenia prac do 15 sierpnia 2010r.
  • V etap CZŁOWIEK - PRACA - termin dostarczenia prac do 15 października 2010r.
  • VI etap MOJE WIDZENIE RZECZYWISTOŚCI - termin dostarczenia prac do 15 grudnia 2010r.
 6. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora posiadania do tej pracy praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody autora na publikowanie jego imienia i nazwiska w publikacjach oraz przetwarzaniem jego danych osobowych do celów związanych z konkursem. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Inauguracja KOZIENICKIEJ FOTO-LIGI 2010 odbędzie się 25 lutego 2010r. o godz. 17.00 na krytej pływalni "Delfin" w Kozienicach (wystawa prac I etapu).
  Terminy zmiany ekspozycji na krytej pływalni "Delfin" w Kozienicach:
  • 29 kwietnia 2010r. (wystawa prac II etapu)
  • 1 lipca 2010r. (wystawa prac III etapu)
  • 26 sierpnia 2010r. (wystawa prac IV etapu)
  • 21 października 2010r. (wystawa prac V etapu)
  • 22 grudnia 2010r. (wystawa prac VI etapu)
Uroczyste zakończenie KOZIENICKIEJ FOTO-LIGI 2010 połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się w styczniu 2011r. w Domu Kultury w Kozienicach podczas 19 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.