Deklaracja dostępności
HISTORIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W KOZIENICACH
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach, działający w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, powstał w sierpniu 2008 roku z inicjatywy dyrektora domu kultury, Elwiry Kozłowskiej. Był to w tamtym czasie pierwszy taki Uniwersytet w regionie. Patronatem honorowym Uniwersytet otoczył Burmistrz Gminy Kozienice – dr inż. Tomasz Śmietanka. Pierwsze informacje o UTW w Kozienicach pojawiły się m.in. w lokalnej telewizji i ogłoszeniach na tablicach, zachęcając seniorów do wzięcia udziału w tym nowym, ale jakże interesującym przedsięwzięciu. Ruszyły zapisy. Okazało się, że zainteresowanie Uniwersytetem jest ogromne i znacznie przewyższa prognozy organizatorów. Zgłosiło się bardzo wielu chętnych, deklarujących swój udział w inicjatywie. Zarówno wiek, wykształcenie, jak i oczekiwania przyszłych Słuchaczy były różnorodne. Koordynacją całego projektu zajęły się Hanna Szczepanowska oraz Barbara Mrozek-Olechno. Zanim ruszyły zajęcia wybrana została Rada Naukowa oraz Rada Słuchaczy, a koordynatorzy zajęli się doborem wykładowców, tematów wykładów oraz rodzajem zajęć fakultatywnych. Pierwszy rok Uniwersytetu zainaugurowany został 2 października 2008 roku wykładem profesora Tadeusza Stępnia na temat szczęścia i dojrzałości oraz koncertem okolicznościowym zespołu Jarosław Bothur Quartet Jazz. Inauguracja miała bardzo uroczystą oprawę, obecni byli liczni goście, m.in. Burmistrz Gminy Kozienice, dr inż. Tomasz Śmietanka, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda. W inauguracji uczestniczyło ponad 100 studentów. W ramach wykładów pierwszej edycji naszego Uniwersytetu Słuchacze mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, m.in. z takich dziedzin jak prawo, genealogia, religioznawstwo, historia, filozofia, etnografia, historia sztuki, muzyka czy teatr. Nasi Słuchacze chętnie biorą udział w wykładach podróżników, lekarzy czy psychologów, którzy podpowiadają im jak zdrowo żyć i jak pozytywnie do życia oraz relacji międzyludzkich, rodzinnych podchodzić. Każdy kolejny rok Uniwersytetu cieszy się niesłabnącą popularnością i coraz to większą liczbą Słuchaczy. Warto tu zaznaczyć, że jesteśmy największym UTW na Mazowszu i jednym z największych w Polsce - oczywiście w przeliczeniu na ilość mieszkańców. W 2019 roku na liście słuchaczy UTW zapisanych było aż 615 osób. Ilość naszych słuchaczy przekłada się wyjątkowo na jakość. Wyróżnia ich prawdziwa chęć i gotowość do działania. Są aktywnymi uczestnikami życia uniwersyteckiego i kulturalnego. Chętnie biorą udział w cotygodniowych wykładach i licznych zajęciach dodatkowych. Działają również na rzecz kozienickiej społeczności angażując się w działalność Wolontariatu Seniora, który powstał w 2017 roku, w ramach UTW. Staramy się, aby program kulturalno-edukacyjny naszego Uniwersytetu był za każdym razem różnorodny i interesujący, a nasi Studenci czerpali z zajęć jak najwięcej radości i zadowolenia. W 2017 roku obchodziliśmy jubileusz 10-lecia. Z tej okazji po raz pierwszy zajęcia odbywające się w ramach UTW, zarówno wykłady jak i fakultety, były całkowicie bezpłatne. Na koniec jubileuszowego 10. roku działalności naszego UTW, otrzymaliśmy medal „Pro Masovia” przyznany przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Od 2018 roku patronat honorowy nad naszym UTW sprawuje Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Na przestrzeni tych lat zmienił się nie tylko nasz patron honorowy i liczba studentów-seniorów, ale także osoby koordynujące UTW. Po Hannie Szczepanowskiej i Barbarze Mrozek-Olechno, sprawami UTW zajmowały się kolejno: Izabela Barcikowska-Poździk, Aleksandra Sitnik, ponownie Izabela Barcikowska-Poździk oraz Marlena Zielińska i Olga Osińska. Od września 2019 roku koordynatorkami UTW są Katarzyna Kościug i Anna Tomczyk-Anioł. Jedno zostało jednak niezmienne, Dyrektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku od samego początku, do dnia dzisiejszego, jest Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska.