Deklaracja dostępności
Rok akademicki 2018/2019


pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 wew. 128
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Marlena Zielińska

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Dariusz Szewc
Z-ca Przewodniczącego: Krystyna Berezowska
Skarbnik: Wiesława Kruszyńska
Członek Rady: Zofia Kowalczyk
Członek Rady: Władysława Barbara Drachal