Deklaracja dostępności
2021.05.14 - 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają do udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski realizowany jest w całym kraju już od 66 lat i obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poszukiwań ciekawych utworów poetyckich i prozy, szukania własnej interpretacji. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, jak co roku, jest organizatorem eliminacji środowiskowych i powiatowych tego konkursu i serdecznie zachęca do udziału w nim utalentowaną młodzież szkół średnich.
    Informacja z dnia 2021.02.26: Konkretne terminy eliminacji środowiskowych i powiatowych dla Kozienic zostaną podane po ogłoszeniu wytycznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Organizatorzy planują w/w eliminacje przeprowadzić w kwietniu 2021 r. Niemniej już zachęcamy do przygotowywania się do konkursu. Informacja z dnia 2021.04.22: Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 12 maja 2021 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 20 maja 2021 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie eliminacje, odbędą się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, odpowiednie do turnieju, prosimy o dostarczenie do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury (ul. Warszawska 29) do dnia 7 maja 2021 r. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Informacja z dnia 2021.05.04: Ze względu na przedłużający się lockdown i ponaglający termin eliminacji wojewódzkich, które mają się odbyć dnia 5 czerwca 2021 r. w Warszawie, eliminacje środowiskowe połączone z powiatowymi i regionalnymi odbędą się w formie on-line. Nagrania materiału do prezentacji należy przesyłać przy pomocy platformy WeTransfer (www.wetransfer.com) na adres ola.sitnik@dkkozienice.pl najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 17.00. Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, odpowiednie do turnieju, prosimy o przesyłanie na adres mailowy ola.sitnik@dkkozienice.pl najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Informacja z dnia 2021.05.07: Zmianie uległ termin eliminacji wojewódzkich. Odbędą się one 12 czerwca 2021 r. w Warszawie.
Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • w turnieju recytatorskim,
  • w turnieju „Wywiedzione ze słowa”,
  • w turnieju teatrów jednego aktora,
  • w turnieju poezji śpiewanej.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (LITERY DRUKOWANE) i dostarczenie jej do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanym na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Daty zostaną podane w późniejszym terminie. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji KDK lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej). Osoba do kontaktu: Halina Koryńska – instruktor KDK, tel. 48 611 07 50 wew. 125. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 66 Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta uczestnika Turnieju Recytatorskiego, Turnieju Wywiedzione ze slowa.pdf Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.pdf Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.pdf Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl/2021/02/24/oglaszamy-66-okr/
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wprowadził zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. Eliminacje odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.