Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2024.05.24-09.19 - Wystawa Elżbiety Staniszewskiej pt. „Wędrując między światłem a cieniem”

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają na wystawę Elżbiety Staniszewskiej pt. „Wędrując między światłem a cieniem”. Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

UWAGA: Wśród publiczności na wernisażu zostanie rozlosowana praca autorki.


Elżbieta Staniszewska

W 1982 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UA im. M. Abakanowicz) – dyplom z gobelinu w pracowni prof. Magdaleny Abakanowicz i rysunku w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego.  W 1990 roku ukończyła etnografię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii (UAM, IFK, 2009, dysertacja pt.: „Mit i jego funkcjonowanie we współczesnej kulturze plastycznej”, promotor prof. Anna Pałubicka). W latach 1986-2000 pracowała w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Autorka około czterdziestu ekspozycji muzealnych (scenariusz, aranżacja etnograficzna, plastyczna). Otrzymała Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1993 i Roku 1995 (Nagroda Indywidualna). W latach 2009-2019 adiunkt na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu (obecnie URad.). Wieloletnia nauczycielka PLSP w Radomiu. Zainteresowania naukowe: historia i estetyka designu, sztuka współczesna w kontekście antropologii kulturowej, filozofii kultury i estetyki. Autorka około czterdziestu publikacji. Uprawia tkaninę, rzeźbę, rysunek, instalacje. Ma na swoim koncie udział w wystawach indywidualnych i w wystawach zbiorowych.


Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają na finisaż wystawy Elżbiety Staniszewskiej pt. „Wędrując między światłem a cieniem”. Finisaż odbędzie się w dniu 17 września 2024 r. (wtorek) o godz. 19.00 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).


Wystawa potrwa do dnia 19 września 2024 r.

Możliwość kupna prac.
Kontakt z artystką:
e-mail: elkastaniszewska@autograf.pl
https://www.facebook.com/elzbieta.staniszewska.33
instragram: staniszewska_elzbieta

 


Zdjęcia z wernisażu znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)

Relacja z wernisażu znajduje się na kanale YouTube (wystarczy kliknąć w linki)

Zdjęcia z autorskiego oprowadzania znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)


Wybrane publikacje:

„O sztuce designu”, Wydawnictwo PRad., Radom 2012, s. 210, ISSN 1642-5278

„Dziennik MMS Edyty Jaworskiej-Kowalskiej” [w:] „Take a look”, katalog wystawy 24.09-28.11.2021 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, s. 106-110, ISBN 988-83-62140-94-7

„Wizualna komunikacja czy stygmatyzacja” [w:] „Dystynkcje estetyczne. Wyróżnienie i wykluczenie”, red. T. Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 361-372, ISBN 978-83-227-9354-1

„Czy estetyka jest sterowana? [w:] „Zapomniana sztuka – sztuka pamiętana”, red. T. Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 215-234, ISBN 978-83-227-9215-5

„Przemiana funkcji sztuki w ponowoczesności na wybranych przykładach dizajnu i street artu” [w:] „Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce”, red. T. Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 433-444, ISBN 978-83-227-9091-5

„Niezwykłe walory estetyczne rozświetlonych tkanin. Włodzimierza Cygana architektura tkanego obrazu” [w:] „Arteria. Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego” nr 16/2018, s. 99-101

„The human body: From its instrumentality to its axiological precedence in the contemporary art of design” [w:] Argument biannual Philosophical Journal”, red. M. Jakubczak, 2015, Vol.5, Nr 1, s. 79-86 http://www.argument-journal.eu/tom-5-numer-1. http://www.argumentjournal.eu/wpcontent/uploads/2012/okladki/argument_v5n1_okl_450.jpg s. 79-86, ISSN 20-83-6635

„Design as a Means of Conveying Postmodern Myths and Narrations” [w:] „Journal of Art & Humanities”, volume-4, Number-11, November 2015, MIR Center for Socio-Economic-Research 1 Research Court, Rockville, MD 20850, USA, s. 19-29, ISSN 2167-9045

„From Richard Shusterman’s Pragmatist Aesthetics to Non-intellectual Concept of Art Perception” [w:] Transacting Aesthetics, red. S. Stankiewicz, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015, s. 113-118, ISBN 978-83-65148-28-5 http://libron.pl/katalog/czytaj/id/218

„Estetyczno-światopoglądowe „uzasadnienia” narracji i reinterpretacji sensu narzędzia na przykładzie design” [w:] „Arteria” red. A. Olszewski, nr 12/2014, s. 28-33, ISSN 1895–5827

„Postmodernizm – kontynuacja modernistycznych idei w oparciu o przykłady z zakresu sztuki użytkowej” [w:] „Powrót modernizmu”, red. T. Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 209-222, ISBN 978-83-7784-361-1 

„Od sztuki użytkowej do designu – uniwersalność motywów, form funkcji? Jak estetycy wytwarzają uniwersalność?” [w:] „Estetyka pośród kultur”, red. K. Wilkoszewska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2012, s. 183-194, ISBN 97883-242-1674-1

„O tkaninach Jolanty Rudzkiej-Habisiak” [w:] „Arteria” nr 10/2012, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012, s. 112-113, ISSN 1895-5827

„Spektakl multimedialny Włodzimierza Szymańskiego pt. „moshe szafir” [w:] „Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, Tradycje i perspektywy estetyki”, t. I, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Sowa-Druk na Życzenie, Łódź 2011, s. 389-392, ISBN 978-83-62409-15-0

„Performance Jana S. Wojciechowskiego „Pożegnanie głowy” [w:] „Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, Tradycje i perspektywy estetyki”, t. I, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Sowa-Druk na Życzenie, Łódź 2011, s. 393-398, ISBN 978-83-62409-15-0

„Młodzi designerzy w Polsce – komunikacja czy tylko anestetyzacja?” [w:] „Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, Przestrzeń późnej nowoczesności”, t. II, red. I. Lorenc, M. Salwa, Wydawnictwo Sowa-Druk na Życzenie, Łódź 2011, s. 319-333, ISBN 978-83-62409-16-7

„Współczesny design i sposoby partycypacji w kulturze” [w:] „Didaktika vỳtvarneho umienia koncepty, kontexty, prax. Zbiorník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencje”, Vydanla Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 2011, s. 194-207, ISBN 978-80-557-0302-2

„Muzealnictwo w ponowoczesności – od kolekcji przedmiotów do realizacji idei” [w:] „Wieś Radomska poprzednio Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej”, t. 9, red. Z. Skuza, Radom 2011, s. 189-194, ISSN 1425-9915

„Przemyt sztuki w plakacie – Polska powojenna” [w:] „Materia sztuki”, red. M. Ostrowicki, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010, s. 351-360, ISBN 97883-242-0813-5

„Od dekoracji narzędzia po estetyzację rzeczy. Design w perspektywie heideggerowskiej poręczności” [w:] „Narzędzie…”, red. A. Giełdoń-Peszek, seria: Folia Acadeimae, ASP w Katowicach, Katowice 2010, s. 99-11, ISBN 978-83-61424-17-8

„Stanisław Ignacy Witkiewicz – niezauważony designer XX wieku” [w:] „Przyszłość Witkacego”, red. T. Pękala, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010, s. 351-360, ISBN 97883-242-1336-8

„Przywracanie komunikatywności współczesnej sztuce. Od upiększania narzędzia do estetyzacji rzeczy” [w:] „Arteria”, red. A. Olszewski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, nr 6/2008, s. 89-97, ISBN 1895-5827

„Idee ponadpraktyczne w sztuce użytkowej. Uwagi na marginesie twórczości Philippe’a Starcka i koncepcji Ulricha Becka” [w:] „Wizje i Re-wizje. Wielka Księga Estetyki w Polsce”, red. K. Wilkoszewska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, s. 285-294, ISBN 97883-242-0619-3

Wystawy indywidualne:

2 października – 6 grudnia 2020 r. „Metafory światła w przestrzeni”, Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego, Kozienice

12 – 30 kwietnia 2019 r. „Refleksy ponowoczesności”, Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych, Radom

1 sierpnia – 3 września 2012 r. „Poszukiwania”, Biblioteka Miejska im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Radom

Listopad – grudzień 2007 r. „Obiekty”, Miejskie Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej, Radom

8 czerwca 2010 r. „Z cyklu: Ćwiczenia mentalne – Drzewa z ul. Malczewskiego 20 A”, performance, Galeria Rogatka Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, Radom

Maj – czerwiec 1995 r. „Drzewa”, Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych, Radom