Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin II edycji Ogólnopolskiego konkursu na plakat SZUKAMY SIEBIE - niepełnosprawni i sprawni razem
Organizator Wydział Kultury Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Cel Celem konkursu jest pogłębianie więzi niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Propagowanie idei wspólnych celów i szukania w sobie wzajemnego wsparcia. Popularyzacja plastycznego środka wyrazu jakim jest plakat. Uczestnictwo Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych w wieku - od 15 lat. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Termin Termin składania prac upływa z dniem 14 sierpnia 2007 roku na adres Dom Kultury, al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem: plakat „Szukamy siebie – niepełnosprawni i sprawni razem” Wymagania Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość projektów. Format A2 (420x594mm). Dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik.( W przypadku grafiki komputerowej – wraz z pracą wydrukowaną niezbędny jest nośnik elektroniczny – CD lub dyskietka, formaty JPG, TIFF, CDR). Plakat powinien zawierać tytuł konkursu „Szukamy Siebie – niepełnosprawni i sprawni razem”. Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą: wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobistymi artysty (imię, nazwisko i adres). Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Na oddzielnej kartce należy dołączyć oświadczenie, podpisane przez autora stwierdzające, że projekt jest jego osobistym dziełem, a jego prawa autorskie są niczym nieograniczone. Uczestnicy dołączają do pracy oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport, ponieważ przesyłki zniszczone nie będą zakwalifikowane. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w czasie transportu. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników podane zostanie na stronie www.kckris.pl. dnia 24.08.2007r. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas III Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych p.n. „Szukamy siebie” w Kozienicach. Uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie uroczystości, które odbędą się w dniach 7-9 września 2007r. w Kozienicach. Nagrody i prawa autorskie Pula nagród pieniężnych przewidziana jest następująco: I miejsce – 1000zł II miejsce – 700zł III miejsce – 500zl Wyróżnienie – 300 zł Prace nadesłane nie są zwracane – przechodzą na własność organizatora KCKRiS. Nadesłane prace mogą zostać także wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowywanych przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z Jury.