Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU INTERPRETACJI PIOSENKI
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki im. Bogusława Klimczuka pod honorowym patronatem Ministra Kultury pana Bogdana Zdrojewskiego. Festiwal odbędzie się w Kozienicach w dniach 27 – 28 czerwca 2008 roku. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego na adres naszej placówki do dnia 7 maja 2008 roku. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności prosimy dzwonić pod nr telefonu: 048 611 07 50 lub 048 611 07 51. Zapraszamy do udziału!
Organizator
REGULAMIN I. Warunki uczestnictwa:
 • Do udziału w Konkursie Interpretacji Piosenki zapraszamy solistów lub małe zespoły; wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia.
 • Do kwalifikacji wstępnych wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory polskiej muzyki rozrywkowej:
  • Kwalifikacje wstępne odbędą się w Domu Kultury w Kozienicach, w dniu 17 maja 2008r. od godz. 11.00 (próby 8.00-10.30).
  • Warunkiem koniecznym jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł dokonanej na konto organizatora:
   Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
   im. B. Klimczuka
   ul. Boh. Studzianek 30, 26-900 Kozienice
   DnB NORD 71 1370 1226 0000 1801 4681 8600
   z dopiskiem „B. Klimczuk - wpisowe”
  • Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie i powinna zawierać wszystkie dane wykonawcy.
  • Każdy wykonawca przyjeżdża na kwalifikacje wstępne z własnym akompaniamentem (podkład CD, MD, instrument).
  • Solistom mogą towarzyszyć chórki.
 • Organizator Festiwalu ma prawo zaprosić bezpośrednio do finału, bez kwalifikacji wstępnych, laureatów innych ogólnopolskich festiwali piosenki.
II. Nagrody:
 • Skład jury ustalany jest przez Organizatora, a zasiądą w nim wybitni muzycy, kompozytorzy, autorzy tekstów i piosenkarze.
 • Jury przyznaje Grand Prix im. B. Klimczuka i nagrody od I do III, a także wyróżnienia specjalnie:
   Grand Prix im. B. Klimczuka 5000 zł I miejsce 3000 zł II miejsce 2000 zł III miejsce 1000 zł
 • Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym.
III. Terminy:
  Nieprzekraczalny termin przesyłania kart zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do Konkursu Interpretacji Piosenki upływa 07.05.2008r. – decyduje data stempla pocztowego, na adres:
  Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka
  Wydział Kultury
  al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice
  z dopiskiem „B. Klimczuk”
  Dopuszcza się przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres biura organizacyjnego: dom.kultury@kckris.pl Pełne listy zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kckris.pl Próby odbędą się w dniach 26 – 27.06.2008r. (rezygnacja z prób równa się wykluczeniu solisty z udziału w festiwalu) Koncert finałowy (Amfiteatr Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu) – 27.06.2008r. Koncert galowy (Amfiteatr Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu) – 28.06.2008r.
IV. Uwagi organizacyjne:
 • Uczestnicy pokrywają koszty przyjazdu i ubezpieczenia we wszystkich etapach, a ich opiekunowie przyjazdu i pobytu (noclegi, wyżywienie).
 • Uczestnicy zgłaszają i potwierdzają rezerwację noclegów i wyżywienia do dnia 1 czerwca 2008r. oraz dokonują wpłaty na konto organizatora:
  Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
  im. B. Klimczuka
  ul. Boh. Studzianek 30, 26-900 Kozienice
  DnB NORD 71 1370 1226 0000 1801 4681 8600
  z dopiskiem „B. Klimczuk - uczestnik”
  (potwierdzenie należy przedstawić w Biurze Organizacyjnym, w dniu przyjazdu).
 • We wszystkich etapach festiwalu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Biuro Organizacyjne tel.: 048 611 07 50 lub 048 611 07 51 e-mail: dom.kultury@kckris.pl Karta zgloszenia.doc