Deklaracja dostępności
Rok akademicki 2011/2012


pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice – dra inż. Tomasza Śmietanki

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 wew. 128
fax 48 614 26 25
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Hanna Szczepanowska
Barbara Mrozek-Olechno

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Witold Makarewicz
Krystyna Berezowska
Wiesława Zmitrowicz
Roman Kopacz
Stefan Walczak