Deklaracja dostępności
2015.03.10 i 24 - XXXII Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXXII Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8) dnia 10 marca 2015r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 24 marca 2015r. od godz. 10.00. Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji środowiskowych może zgłosić:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – do 6 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • przedszkola – 2 recytatorów,
  • gimnazja w Kozienicach – 6 recytatorów,
  • gimnazja w gminie Kozienice – 4 recytatorów.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne (litery drukowane) wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8) do dnia 02 marca 2015r. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl w terminie j.w. Kozienicki Dom Kultury potwierdzi przyjęcie kart w przypadku e-maila. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w Kozienickim Domu Kultury. Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana po przedszkolach i szkołach. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50. Osoba do kontaktu: Ewa Izdebska – instruktor KDK. Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin XXXII Malego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta_zgloszenia.doc Zdjęcia z eliminacji środowiskowych znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU
Zdjęcia z eliminacji powiatowych znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU