Deklaracja dostępności
Protokół z rozstrzygnięcia XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej

Do konkursu zakwalifikowano 101 zgłoszeń w czterech kategoriach, w tym:
  • w kategorii młodzież - proza: 21 zgłoszeń,
  • w kategorii młodzież - poezja: 16 zgłoszeń,
  • w kategorii dorośli - proza: 27 zgłoszeń,
  • w kategorii dorośli - poezja: 37 zgłoszeń.
Jury w składzie:
  • Elżbieta Olszewska-Schilling (pisze pod pseudonimem Elik Aime) – poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, ZLP o/Warszawa, członek ZAIKS-u
  • Andrzej Zaniewski – poeta, członek Zarządu Głównego ZLP, członek Zarządu O/ warszawskiego ZLP, członek ZAIKS-u – przewodniczący jury
  • Krzysztof Kaim – poeta, polonista
  • Halina Koryńska – teatrolog, instruktor KDK / bez prawa głosu – sekretarz jury
po przeczytaniu nadesłanych prac postanowiło nagrodzić: