www.dkkozienice.pl - Rok akademicki 2012/2013pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice – dr inż. Tomasza Śmietanki
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka

ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50
fax 48 614 26 25


Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynatorzy:
Izabela Barcikowska-Poździk
Barbara Mrozek-Olechno

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Witold Makarewicz
Z-ca Przewodniczącego: Krystyna Berezowska
Skarbnik: Janina Bielas
Członek Rady: Wiesława Zmitrowicz
Członek Rady: Stefan Walczak
Zaproszenie na zakończenie roku akademickiego 2012/2013
Harmonogram zajęć na II semestr 2012/2013
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2012/2013
Harmonogram zajęć na I semestr 2012/2013
Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2012/2013
Zaproszenie na sezon 2012/2013