Deklaracja dostępności
2021.06.01-07.31 - Projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2021 roku, realizuje projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”.
Projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim” realizowany jest przez Fundację VCC z Lublina, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Nasza placówka jest jedną z takich jednostek objętych tym projektem. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
    1. Przekazanie do KDK sprzętu komputerowego. Łączna wartość sprzętu komputerowego, który otrzymaliśmy wynosi 23.016,90 zł. Informacja znajduje się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)
    2. Szkolenia dla pracowników KDK w następujących obszarach tematycznych: a) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje); b) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji. Informacja znajduje się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)
    3. Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kozienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej.
    4. Cyfrowy piknik promujący projekt.
Informacje o realizacji działań z zakresu punktu 3 i 4 publikowane są poniżej: