Deklaracja dostępności
Zawody kolarskie

Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka, Warszawsko-Mazowiecki Związek Kolarski, Stowarzyszenie "Mazovia-Team", Urząd Miejski w Kozienicach oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach serdecznie zapraszają na Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Kolarstwie Przełajowym połączone z Powiatowymi Mistrzostwami Szkół. Zawody odbędą się 4 lutego 2006r. w Kozienicach, na terenie przy ul. Głowaczowskiej. Szczegóły pod nr tel. 048 611 72 50. Zapraszamy do galerii: imprezy sportowe
Regulamin
Powiatowych Mistrzostw Szkół w kolarstwie przełajowym
połączonych z OTWARTYMI MISTRZOSTWAMI MAZOWSZA w kolarstwie przełajowym
KOZIENICE 04.02.2006
1. Cel wyścigu: - Wyłonienie najlepszych na Mazowszu kolarzy przełajowych na 2006 rok. - Wyłonienie najlepszych kolarzy oraz najlepszych szkół ziemi kozienickiej w kolarstwie przełajowym na 2006 rok - Popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie miasta, gminy i powiatu kozienickiego, - Promocja zdrowego i ekologicznego sportu wśród dzieci i młodzieży, - Promocja miasta, gminy i powiatu kozienickiego. 2. Organizator: - Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka - Warszawsko- Mazowiecki Związek Kolarski - Stowarzyszenie „Mazovia -Team” - Powiat Kozienice - Gmina Kozienice Patronat nad imprezą objęli: Roman Wysocki – Starosta Powiatu Kozienickiego Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice 3. Termin i miejsce: - Zawody odbędą się w dniu 4 lutego 2006 r. (sobota) w Kozienicach na trasie wyznaczonej przez organizatora – teren dawnej strzelnicy przy ul. Głowaczowskiej. - Biuro zawodów będzie się mieścić w Kozienicach ul. Sportowa 3 (Stadion Sportowy) 4. Uczestnictwo: Warunkiem uczestnictwa w Powiatowych Mistrzostwach Szkół w Kolarstwie Przełajowym jest: - dokument tożsamości (ważna legitymacja szkolna) - dla młodzieży poniżej 18 roku życia - pisemna zgoda rodziców - własny sprawny rower - kask kolarski Warunki uczestnictwa w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza dla zawodników nie zrzeszonych jest: - dokument tożsamości ( lub ważna legitymacja szkolna) - dla młodzieży poniżej 18 roku życia - pisemna zgoda rodziców - nie zrzeszenie w klubach kolarskich - własny sprawny rower - kask kolarski Warunki uczestnictwa w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza dla zawodników licencjonowanych jest: - prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne licencje i badania lekarskie 5. Zgłoszenia: Zgłoszenia uczniów z terenu szkoły do udziału w wyścigu dokonują nauczyciele w-f. Zgłoszeń zorganizowanych grup szkolnych i indywidualnych zawodników niezrzeszonych można dokonywać osobiście lub telefonicznie:
Kryta Pływalnia ”Delfin”, ul. Legionów 4
pokój 205 d
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
tel. 048 611 72 50
fax. 048 611 72 02
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa 03.02.2006 (piątek) o godz.12.00 Zgłoszenia zawodników licencjonowanych są przyjmowane do 28.01.2006 pod adresem:
Stowarzyszenie „Mazovia Team”
01-728 Warszawa
ul. Powąskowska 59/45
fax 022 532-13-23
mazoviateam@interia.pl
Wszyscy, którzy zadeklarowali udział w zawodach powinni zgłosić się do biura zawodów - Stadion Miejski ul. Sportowa 3, w dniu wyścigów 04.02.2006 w godzinach 8.45-9.45 w celu weryfikacji dokumentów wymienionych w pkt.4 niniejszego regulaminu. Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest posiadanie numeru startowego. Numery startowe będą wydawane podczas zgłoszenia uczestników w dniu wyścigu. Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi 5 zł. Po zakończonym wyścigu w swojej kategorii należy zdać numer startowy i odebrać kaucję na miejscu odbywania się zawodów. 6. Sposób przeprowadzenia zawodów: Wyścigi zostaną rozegrane w formie wyścigów przełajowych zgodnie z przepisami PZKol. 8.45 - 9.45 - zapisy i wydawanie numerów dla uczestników nie zrzeszonych i uczniów 10.00 - start uczniów i nie zrzeszonych kat 7 – 10 lat (1 okrążenie trasy) 10.10 - start ucziów i nie zrzeszonych kat. 11 – 14 lat + kobiety open (2 okrążenia trasy) 10.20 - start ucziów i nie zrzeszonych kat. 15 – 18 lat (3 okrążenia trasy) 10.45 - start ucziów i nie zrzeszonych kat. 19 lat i więcej (4 okrążenia trasy) 10.00 - 11.00 - weryfikacja zawodników zrzeszonych i kat. „masters” w biurze wyścigu 11.00 - odprawa techniczna wyścigu 11.30 - start kat. Młodzik + młodziczka + juniorka młodsza 11.55 - start kat. Junior młodszy + kobiety open 12.30 - start kat. „masters” 13.05 - start kat. Junior, Elita 14.10 - zakończenie wyścigu , wręczenie nagród i pucharów 7. Nagrody W Powiatowych Mistrzostwach Szkół w Kolarstwie Przełajowym: - w klasyfikacji indywidualnej za zajęcie 1-3 miejsca w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone medale, - w klasyfikacji szkół za miejsca 1-3 - puchary wg punktacji: Za 1 miejsce - 4 pkt 2 miejsce – 3 pkt 3 miejsce – 2 pkt oraz 1 pkt za każdego uczestnika. W Otwartych Mistrzostwach Mazowsza: - dla zawodników licencjonowanych za miejsca 1-3 medale i nagrody pieniężne - dla kategorii „MASTERS” za miejsca 1-3 medale - dla kategorii nie zrzeszonych za miejsca 1-3 medale, za 1 miejsce – nagroda rzeczowa 8. Postanowienia końcowe: - każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność ; - organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania zawodów; - organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie zawodów; - organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania zawodów; - skład komisji sędziowskiej wyznaczy MWZkol w Warszawie; - w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami sportowymi Polskiego związku Kolarskiego decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.