Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Zajęcia

Oferta zajęć stałych corocznie obejmuje kilkanaście różnorodnych grup zainteresowań adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Największą grupę stanowią słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla których poza ofertą wykładową, przygotowywana jest również oferta zajęć fakultatywnych. Od wielu lat działa tu także wolontariat. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach: sali zajęć tanecznych, sali sztuk plastycznych, sali zajęć muzycznych, zajęć teatralnych i zajęć dydaktycznych oraz w sali wystawowej i w sali na rogu. Z kolei wykłady UTW odbywają się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Na uwagę zasługują także grupy artystyczne działające w instytucji: Grupa Twórcza „Vena” i Grupa Poetycka „Erato”.