Deklaracja dostępności
Zapisy na zajęcia nieodpłatne
Wydział Kultury Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu (Dom Kultury) OGŁASZA ZAPISY NA ZAJĘCIA NIEODPŁATNE dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2010/2011. UWAGA!!!! ZAPISY WE WRZEŚNIU. ZAJĘCIA NIEODPŁATNE KOŁO TEATRALNE (zajęcia nieodpłatne) {instruktor: Radosław Mazur (aktor)}
  • zajęcia teatralne (uczniowie gimnazjum i szkół licealnych) - grupa przygotowywać będzie zarówno znane utwory dramatyczne, jak i autorskie projekty teatralne Spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 września 2010r. o godz. 17.00 w Domu Kultury. Zespół taneczny FREESTYLERS (zajęcia nieodpłatne) {instruktor: Helena Szamańska}
  • zajęcia taneczne (uczniowie gimnazjum) - podstawy tańca nowoczesnego, ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe, rozciągające i utaneczniające Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą umiejętności kandydatów, odbędzie się 28 września 2010r. o godz. 17.00 w Domu Kultury. MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI (zajęcia nieodpłatne) {instruktor: Barbara Mrozek-Olechno}
  • indywidualne i zespołowe zajęcia wokalne (młodzież od 12 lat) - ćwiczenia dykcji, oddechu, emisja głosu, interpretacja piosenek, praca z mikrofonem, konsultacje muzyczne Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą umiejętności kandydatów, odbędzie się 29 września 2010r. o godz. 15.00 w Domu Kultury. KÓŁKO PLASTYCZNE (zajęcia nieodpłatne) {instruktor: Agnieszka Piwkowska}
  • zajęcia plastyczne (dzieci i młodzież) - różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba Spotkanie organizacyjne odbędzie się 29 września 2010r. o godz. 15.30 w Domu Kultury. Klub ŚWIAT KOBIETY (zajęcia nieodpłatne) {instruktor: Halina Koryńska}
  • zapraszamy kobiety - z inicjatywą, ciekawymi pomysłami, chcące realizować się w pracy dla siebie i innych np. działania charytatywne, hobbystyczne, tematyczne, kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizacja wystaw własnych i zaproszonych gości, organizacja giełd wymiany i innych form spotkań klubowych wypływających z bieżących potrzeb i pomysłów Spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 września 2010r. o godz. 17.00 w Domu Kultury. KLUB WOLONTARIATU (zajęcia nieodpłatne) {instruktor: Agnieszka Żarłak}
  • spotkania dla osób dysponujących wolnym czasem i chcących go poświęcić dla innych (młodzież gimnazjalna i szkół średnich) - rozpropagowanie idei działalności wolontaryjnej Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 października 2010r. o godz. 15.00 w Domu Kultury.