Deklaracja dostępności
Zgłoś uwagi do Strategii
Załączniki: Strategia Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030_projekt Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030 dostępne na stronie: kozienice.pl/aktualnosc-264-zglos_uwagi_do_strategii.html