Deklaracja dostępności
Oferta pracy
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik Techniczny. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 17 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. do godz. 17.00. Instytucja ma swoją siedzibę w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 29, posiadającym wiele sal edukacyjnych, wielofunkcyjną salę koncertowo-kinową dysponującą 356 miejscami oraz salę kameralną ze 130 miejscami, parking podziemny, kawiarnię, telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” i wiele innych.
  Do zadań pracownika technicznego należeć będzie m. in.:
  1. nadzorowanie urządzeniami monitorującymi pracę urządzeń technicznych CKA,
  2. utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych, elektrycznych itp.,
  3. dokonywanie zleconych, drobnych napraw technicznych,
  4. utrzymywanie w należytym porządku powierzonych narzędzi pracy,
  5. obsługiwanie sprzętu i urządzeń zgodnie z procedurami i instrukcją.
  Kompetencje i wymagania:
  1. umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista,
  2. komunikatywność, życzliwość,
  3. zaangażowanie, dokładność i odpowiedzialność za powierzone obowiązki,
  4. umiejętność pracy zespołowej,
  5. dyspozycyjność, samodzielność,
  6. dbałość o czystość i estetykę w miejscu pracy.
  Oferujemy:
  1. pracę w kreatywnym zespole,
  2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny z możliwością jej przedłużenia,
  3. zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, praca zmianowa,
  4. możliwość rozwoju osobistego,
  5. bardzo przyjazną atmosferę pracy.
  Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu telefonicznego oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych *,
  • CV opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych *.
  Termin i miejsce składania ofert:
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia, t.j. od 17 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. do godz. 17.00,
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, I piętro w sekretariacie z dopiskiem „Praca w KDK – pracownik techniczny” lub na adres sekretariat@dkkozienice.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy)
  • wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać także listownie na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Praca w KDK – pracownik techniczny”.
  * List motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą *„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” i własnoręcznie podpisane.