Deklaracja dostępności
Uzupełniający nabór ofert na prowadzenie zajęć tanecznych i ruchowych dla słuchaczy UTW w roku akademickim 2021/22
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają uzupełniający nabór ofert na prowadzenie zajęć tanecznych i ruchowych, w tym gimnastycznych, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, w roku akademickim 2021/22. Nasza oferta skierowana jest do seniorów – mieszkańców miasta i Gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego, którzy zakończyli już swą karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i osiągnęli wiek 50+, dla których przygotowujemy specjalną propozycję. Instruktorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowaną i wyposażoną salę taneczną, w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na adres e-mail sekretariat@dkkozienice.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Uzupełniający nabór na instruktora UTW”). Termin przesyłania dokumentów: do 30 grudnia 2021 r. do godz. 17.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 stycznia 2022 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.