Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Wynajem pomieszczeń w CKA

Załącznik do Zarządzenia nr 7 /2024

Dyrektorki Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka z dnia 17 czerwca 2024 r.

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
W CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM W KOZIENICACH
pozostających w dyspozycji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka /KDK/

 

1. dla podmiotów komercyjnych

 

Wydarzenia zamknięte dedykowane placówkom oświatowym
(możliwy wynajem do godz. 14.00)

Wydarzenia otwarte
(koncerty, spektakle, kabarety, itp.)

Inne wydarzenia
(konferencje, spotkania, itp.)

za jedno wydarzenie w danym dniu

za dwa wydarzenia w danym dniu

za trzy wydarzenia w danym dniu

za jedno wydarzenie w danym dniu

za dwa wydarzenia w danym dniu

za każdą rozpoczętą godzinę

Sala koncertowo-kinowa

3.000,00 zł netto

4.000,00 zł netto

5.000,00 zł netto

5.000,00 zł netto

6.600,00 zł netto

650,00 zł
netto

Obsługa akustyczna dodatkowo płatna

1.000,00 zł
netto

1.000,00 zł
netto

1.000,00 zł
netto

 

 

STAWKA za każdą rozpoczętą godzinę

 

Poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki

Soboty, niedziele,
dni świąteczne (ustawowo)

Sala zajęć tanecznych
Sala zajęć teatralnych
Sala zajęć dydaktycznych
Sala zajęć muzycznych
Patio (parter)
Hol (I piętro)
Foyer (I piętro)

165,00 zł
netto

275,00 zł
netto

Sala wystawowa
Sala na rogu

220,00 zł
netto

330,00 zł
netto

2. dla organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych miasta i gminy Kozienice lub innych organizacji nie działających w celu osiągnięcia zysku, podmiotów komercyjnych organizujących nieodpłatne wydarzenia dla dzieci i młodzieży

 

STAWKA za każdą rozpoczętą godzinę

Poniedziałki, wtorki,
środy, piątki
(możliwy wynajem
do godz. 14.00)

Czwartki, soboty, niedziele

Sala koncertowo-kinowa

275,00 zł
netto

330,00 zł
netto

Obsługa akustyczna dodatkowo płatna

1.000,00 zł
netto

  

 

STAWKA za każdą rozpoczętą godzinę

 

Poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki

Soboty, niedziele,
dni świąteczne (ustawowo)

Sala zajęć tanecznych
Sala zajęć teatralnych
Sala zajęć dydaktycznych
Sala zajęć muzycznych
Patio (parter)
Hol (I piętro)
Foyer (I piętro)

80,00 zł
netto

110,00 zł
netto

Sala wystawowa
Sala na rogu

100,00 zł
netto

130,00 zł
netto

 

UWAGA !
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

  1. W przypadku kilkudniowego lub cyklicznego wynajmu pomieszczeń oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także w sytuacji wynajmu pomieszczeń nie objętych niniejszym cennikiem, dopuszcza się możliwość negocjacji cen.
  2. O ostatecznej kwocie za wynajem pomieszczeń decyduje liczba osób zaangażowanych przez KDK podczas realizacji wydarzenia, wymogi techniczne, wpływ wydarzenia na wzbogacenie repertuaru KDK i realizację jego misji.
  3. Po podpisaniu umowy, w przypadku nieskorzystania z przedmiotu wynajmu przez Najemcę w umówionym czasie, zobowiązany jest on do zapłaty połowy stawki najmu.
  4. Stawka dotycząca sali koncertowo-kinowej obejmuje czas trwania wydarzenia, a także czas korzystania z sali przed rozpoczęciem wydarzenia oraz po jego zakończeniu. A w przypadku dwóch czy trzech wydarzeń następujących po sobie, także czas pomiędzy wydarzeniami.
  5. W przypadku organizacji dwóch lub większej ilości koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych konieczne jest, ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa widzów oraz bezpieczną wymianę widzów korzystających z garażu podziemnego, zachowanie przez organizatora minimum 75-minutowej przerwy.
  6. W cenie zawarte jest wykorzystanie nagłośnienia, multimediów i oświetlenia, będących na wyposażeniu wynajmowanego pomieszczenia wraz z podstawową obsługą techniczną, szatniarską, bileterską, nadzorem bhp i ppoż. Cena nie zawiera obsługi riderowej dźwięku i oświetlenia (reżyser dźwięku i reżyser światła) oraz wnoszenia/wynoszenia sprzętu i montażu/demontażu scenografii.
  7. Informacje techniczne: https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9844

pobierz: 2024.06.17. Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika wynajmu pomieszczeń w CKA.pdf