Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Zapisy na zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w roku artystycznym 2023/24

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają zapisy na zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat z niepełnosprawnością z Gminy Kozienice w roku artystycznym 2023/24. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani specjaliści terapeuci. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 9 września 2023 r. od godz. 10.00 do 17 września 2023 r. do godz. 20.00 za pośrednictwem strony internetowej „Strefa zajęć”.

UWAGA: Zapisy internetowe są ważne od momentu ich aktywacji.
W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 17 września 2023 r., nie zostanie wyczerpany,
możliwe są dalsze zapisy: telefonicznie pod numerem 48 611 07 50 lub osobiście
w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury (Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach, ul. Warszawska 29)
do dnia 24 września 2023 r. do godz. 20.00.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym tutaj… 


Zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe w roku artystycznym 2023/24

ZAJĘCIA Z ZAKRESU USPRAWNIANIA RUCHOWEGO I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (grupa młodsza)

  • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 2-7 lat
   • cel ogólny zajęć: ćwiczenia kształtujące postawę ciała, ćwiczenia stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego i nerwowego, ćwiczenia wyprostne, ćwiczenia antygrawitacyjne z przyborem i ze współćwiczącym, samodzielne kontrolowanie postawy ciała, wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie: grzbietu, brzucha, pośladków i barków
   • zajęcia prowadzi: Aleksandra Wojcieszek - psycholog, terapeuta Si i Ewa Laszczewska - fizjoterapeuta, terapeuta SI
   • zajęcia odbywają się w sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • poniedziałki (co dwa tygodnie) w godz. 15.00-16.00

Spotkanie organizacyjne: 25 września o godz. 15.00, sala zajęć tanecznych CKA

ZAJĘCIA Z ZAKRESU USPRAWNIANIA RUCHOWEGO I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (grupa starsza)

  • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat
   • cel ogólny zajęć: ćwiczenia kształtujące postawę ciała, ćwiczenia stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego i nerwowego, ćwiczenia wyprostne, ćwiczenia antygrawitacyjne z przyborem i ze współćwiczącym, samodzielne kontrolowanie postawy ciała, wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie: grzbietu, brzucha, pośladków i barków
   • zajęcia prowadzi: Aleksandra Wojcieszek - psycholog, terapeuta SI i Ewa Laszczewska - fizjoterapeuta, terapeuta SI
   • zajęcia odbywają się w sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • poniedziałki (co dwa tygodnie) w godz. 16.00-17.00

Spotkanie organizacyjne: 25 września o godz. 15.00, sala zajęć tanecznych CKA

POZNANIE PRZEZ DZIAŁANIE (ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ) (grupa młodsza)

  • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 2-7 lat
   • cel ogólny zajęć: zajęcia nastawione są na rozwój psychoruchowy poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki, koordynacji, planowania i odwzorowania ruchu, równowagi oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów, zwiększanie świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, zdobywanie nowych umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości, poprawia samoocenę. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, bez opiekunów
   • zajęcia prowadzi: Aleksandra Wojcieszek - psycholog, terapeuta SI i Ewa Laszczewska - fizjoterapeuta, terapeuta SI
   • zajęcia odbywają się w sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • poniedziałki (co dwa tygodnie) w godz. 15.00-16.00

Spotkanie organizacyjne: 25 września o godz. 15.30, sala zajęć tanecznych CKA

POZNANIE PRZEZ DZIAŁANIE (ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ) (grupa starsza)

  • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat
   • cel ogólny zajęć: zajęcia nastawione są na rozwój psychoruchowy poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki, koordynacji, planowania i odwzorowania ruchu, równowagi oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów, zwiększanie świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, zdobywanie nowych umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości, poprawia samoocenę. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, bez opiekunów
   • zajęcia prowadzi: Aleksandra Wojcieszek - psycholog, terapeuta SI i Ewa Laszczewska - fizjoterapeuta, terapeuta SI
   • zajęcia odbywają się w sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • poniedziałki (co dwa tygodnie) w godz. 16.00-17.00

Spotkanie organizacyjne: 25 września o godz. 15.30, sala zajęć tanecznych CKA

ZAJĘCIA Z RUCHU ROZWIJAJĄCEGO METODĄ WERONIKI SHERBORNE (zajęcia z rodzicami)

  • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 2-8 lat
   • cel ogólny zajęć: stymulacja układu nerwowego; rozwijanie świadomości własnego ciała oraz przestrzeni; budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania, akceptacji i otwartości między uczestnikami w grupie; nabywanie umiejętności interpersonalnych; dostarczenie rodzicom emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy; pogłębianie, kształtowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zwiększenie świadomości potrzeb swoich i dziecka
   • zajęcia prowadzi: Aleksandra Wojcieszek - psycholog, terapeuta SI i Ewa Laszczewska - fizjoterapeuta, terapeuta SI
   • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • soboty w godz. 9.15-10.15

Spotkanie organizacyjne: 25 września o godz. 16.00, sala zajęć tanecznych CKA

PLASTYKOMANIA – KREATYWNE ZAJĘCIA

  • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-9 lat
   • cel ogólny zajęć: wzmacnianie rozwoju indywidualności artystycznej dzieci poprzez wypowiedź plastyczną w formie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz przestrzennych instalacji i kolaży; rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni, poznawanie różnorodnych technik i narzędzi, kształtowanie zmysłu obserwacji, wzmacnianie harmonijnego rozwoju osobistego
   • zajęcia prowadzi: Joanna Lenarczyk - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel klas 1-3, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   • zajęcia odbywają się w sali zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • piątki (co dwa tygodnie) w godz. 16.00-17.00

Spotkanie organizacyjne: 29 września o godz. 16.30, sala zajęć teatralnych CKA

WARSZTATY AKTORSKIE – EMOCJE I JA

  • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
   • cel ogólny zajęć: spontaniczność, świadomość ciała, autentyczność postaci oraz ich emocji, rozwijanie kreatywności, indywidualności, pewności siebie
   • zajęcia prowadzi: Marcin Masztalerz - aktor, reżyser, pedagog, konferansjer, twórca spektakli teatralnych, wykładowca Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Od 2006 r. nieprzerwanie związany z pracą twórczą, a od 2009 r. z reżyserią teatralną
   • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali zajęć teatralnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
    • wtorki w godz. 14.30-17.30

Spotkanie organizacyjne: 25 września o godz. 16.00, sala zajęć teatralnych CKA