Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI

Szanowni Państwo!

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w XXI Konkursie Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 30-31 sierpnia 2024 r. Koncert finałowy XXI Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2024 r. w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), natomiast koncert galowy połączony z koncertem zaproszonych gwiazd odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2024 r. w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (ul. Bohaterów Studzianek 30).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl, w terminie od dnia 1 marca 2024 r., od godz. 9.00 do dnia 31 marca 2024 r., do godziny 23:59:59, dokonanie wpłaty akredytacji w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1-31 marca 2024 r. oraz udział w pierwszym etapie konkursu (tzw. preselekcjach) na podstawie nagrań na YouTube i kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 26 maja 2024 r.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.

 Zapraszamy do udziału!

Organizator

 

FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ
im. Bogusława Klimczuka
KOZIENICE 2024

REGULAMIN
XXI KONKURSU PIOSENKI
O NAGRODĘ
IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

Ogłoszenie niniejszego Regulaminu otwiera dwudziestą pierwszą edycję Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, którego organizatorem jest Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 30-31 sierpnia 2024 r. Głównym elementem największego muzycznego wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się w ramach festiwalu XXI Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Do udziału w konkursie zapraszamy młodych wokalistów z terenu całej Polski.

Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w Kozienicach od 2002 r. i nieprzerwanie nosi imię Bogusława Klimczuka, urodzonego 19 października 1921 r. w Kozienicach, który po studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem. Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Wiele z nich poświęcił stolicy – miastu, które po Kozienicach było Mu najbliższe. Do historii polskiej muzyki rozrywkowej wpisały się takie utwory jak: „Rudy Rydz”, „Czarny Alibaba” czy „Cóż wiemy o miłości”, które od lat 70-tych nadal śpiewa cała Polska. Do dziś na otwarcie każdego Festiwalu Piosenki w Opolu rozbrzmiewa skomponowany przez Bogusława Klimczuka sygnał tego festiwalu. W Polskim Radiu tworzył nowoczesne zespoły do nagrań muzyki rozrywkowej, kierował i dyrygował Orkiestrą Taneczną i Big Bandem Polskiego Radia. Współpracował z czołowymi gwiazdami piosenki, wspierał młode talenty wokalne i młodych muzyków – instrumentalistów i aranżerów. Komponował utwory baletowe, kantaty, pieśni i muzykę instrumentalną. Bogusław Klimczuk był wielokrotnie odznaczony za wybitne zasługi dla kultury i za twórczość artystyczną. Zmarł 12 kwietnia 1974 r. w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym.

Bogusław Klimczuk skupiał wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona. Na deskach kozienickich scen młodzież z terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi była najbliższa.

Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka to festiwal niebanalny, na którym po prostu trzeba być, na którym nie brakuje emocji konkursowych, gwiazd i niespodzianek, a przede wszystkim wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery, która łączy pokolenia, a także przepięknej scenerii kozienickiego amfiteatru, która zachwyca turystów i cieszy oko mieszkańców Ziemi Kozienickiej.

 

1. Organizator:

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

 

2. Współpraca:

Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Kozienice.

 

3. Warunki uczestnictwa:

a. Do udziału w konkursie zapraszamy wokalistów (wokalistom mogą towarzyszyć chórki), duety lub małe zespoły wokalne (max. do 6 osób). Członkowie duetu/zespołu mogą być zgłoszeni jako soliści. W takim przypadku jest to oddzielne zgłoszenie zgodne z procedurą zawartą w regulaminie. Obowiązuje jedna kategoria wiekowa: od 15. roku życia. Decyduje rok urodzenia.

b. Zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne.

c. Warunkiem uczestnictwa jest:

   • przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl w terminie od dnia 1 marca 2024 r., od godz. 9.00 do dnia 31 marca 2024 r., do godziny 23:59:59 (link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji tj. w dniach 1-31 marca 2024 r.). Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 31 marca 2024 r. przesłanie zgłoszenia będzie niemożliwe;
   • dołączenie do zgłoszenia linku z nagraniem konkursowym umieszczonym na prywatnym koncie w serwisie YouTube (link niepubliczny) jako pierwszy etap konkursu (tzw. preselekcje).

UWAGA: Organizator daje dobrowolność w doborze repertuaru, ale muszą to być piosenki z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej. Zwraca także uwagę na formę festiwalową konkursu. Prezentowane utwory muszą mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład, przy czym w podkładzie nie może być użyty tylko jeden instrument np. fortepian. Nie dopuszcza się akompaniamentu instrumentalnego „na żywo”. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo;

   • dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 150 zł (od jednego wokalisty, jednego duetu lub jednego zespołu) na konto Organizatora według poniższych danych w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1-31 marca 2024 r.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice

BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006

z dopiskiem „B. Klimczuk akredytacja – imię i nazwisko wokalisty/osób z duetu
lub nazwa duetu/zespołu”

   • w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie akredytacja nie podlega zwrotowi;
   • udział w kwalifikacjach wstępnych oraz dalszych etapach konkursu dla wokalistów zakwalifikowanych w poprzednim etapie.

d. Wokaliści wyłonieni w pierwszym etapie konkursu (tzw. preselekcjach), przyjeżdżają na kwalifikacje wstępne z własnym podkładem, który był użyty w nagraniu konkursowym.

e. Podczas kwalifikacji wstępnych nie dopuszcza się akompaniamentu instrumentalnego „na żywo”. Podczas koncertu finałowego oraz galowego wokalistom będzie towarzyszył zespół instrumentalny zaproszony przez Organizatora.

f.  Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdą się w formularzu.

 

4. Terminy:

a. Ogłoszenie konkursu

b. Zgłoszenie udziału w konkursie

   • Termin zgłoszenia się do konkursu mija dnia 31 marca 2024 r. - szczegółowe warunki zgłoszenia zostały określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
   • Lista wokalistów zakwalifikowanych po pierwszym etapie konkursu (tzw. preselekcjach), do kwalifikacji wstępnych konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do dnia 30  kwietnia 2024 r.
   • Wokaliści zakwalifikowani do kwalifikacji wstępnych zobowiązani są do przekazania swojego podkładu Organizatorowi najpóźniej w dniu kwalifikacji wstępnych. Posłuży on do przygotowania aranży muzycznych do kolejnych etapów konkursu. Podkłady wokalistów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu zostaną usunięte z bazy. Organizator zapewnia pełną ochronę przekazanych materiałów.

c. Kwalifikacje wstępne

   • Kwalifikacje wstępne odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 26 maja 2024 r. od godz. 12.00 (próby 9.00-11.45. UWAGA: Próby są obowiązkowe we wszystkich etapach konkursu).
   • Podczas kwalifikacji wstępnych konkursu wokaliści prezentują obowiązkowo jeden utwór wskazany przez jury w pierwszym etapie konkursu (tzw. preselekcjach) oraz drugi - na życzenie jury.
   • Lista wokalistów zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostanie podana przez jury po obradach i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.

d. Koncert finałowy

   • Koncert finałowy odbędzie się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 30 sierpnia 2024 r. (godzina rozpoczęcia koncertu oraz prób z zespołem zostanie podana zakwalifikowanym wokalistom drogą mailową).
   • Podczas koncertu finałowego wokaliści prezentują obowiązkowo oba utwory zgłoszone do konkursu.
   • Lista wokalistów zaproszonych do koncertu galowego zostanie podana po obradach jury.
   • Oficjalne wyniki koncertu finałowego zostaną ogłoszone na koncercie galowym.

e. Koncert galowy

   • Koncert galowy odbędzie się w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 31 sierpnia 2024 r. (godzina rozpoczęcia koncertu oraz prób z zespołem zostanie podana zakwalifikowanym wokalistom drogą mailową).

5. Jury i Nagrody:

a. Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera Organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

b. Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny - mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.

c.  Jury przyznaje nagrody główne (kwoty brutto):

Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 10.000,00 zł
I miejsce: 5.000,00 zł
II miejsce: 4.000,00 zł
III miejsce: 3.000,00 zł

 

d. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień finansowych lub rzeczowych, jak również innych nagród.

UWAGA: w tym roku jedną z nagród dodatkowych będzie nagranie laureata, ze zgłoszonymi do konkursu utworami, w Studio Nagrań Kozienickiego Domu Kultury, przez profesjonalnego realizatora dźwięku wraz z mixem/masteringiem utworów.

e. Wręczenie symbolicznych czeków nastąpi podczas koncertu galowego, w trakcie którego odbędą się także prezentacje wokalne laureatów - obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa (nieobecność laureata na koncercie galowym może skutkować odebraniem nagrody!!!).

f.  Wypłata nagród finansowych określonych w punkcie 5. c. nastąpi do dnia 3 września 2024 r. na rachunek bankowy laureata. Laureaci zobowiązani są do przekazania swojego numeru konta tuż po ogłoszeniu listy wokalistów zaproszonych do koncertu galowego, na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl (nie przekazanie numeru konta w wyznaczonym terminie, może skutkować opóźnieniem wypłaty nagrody).

g. Nagrody finansowe, wypłacane laureatom powyżej kwoty 2.000,00 zł zostaną pomniejszone o 10 % podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast pozostałe nagrody, w tym wyróżnienia do kwoty 2.000,00 zł są zwolnione z podatku zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

 

6. Uwagi organizacyjne:

a. We wszystkich etapach konkursu Organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem, ubezpieczeniem i pobytem (zakwaterowaniem i wyżywieniem) uczestników, opiekunów i innych osób towarzyszących.  

b. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

c. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia po preferencyjnych cenach. Deklaracje należy składać na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r.

d. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. Bogusława Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu tj. z lat 2022 oraz 2023.

e. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów i zdjęć wykonanych podczas trwania festiwalu do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.

f.  Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga Organizator.

g. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

h. Informacje teleadresowe:

 

UWAGA !!!

Zgłoszenie do konkursu odbywać się będzie wyłącznie poprzez interaktywny formularz zgłoszeniowy.
Proszę pamiętać o dołączeniu do zgłoszenia linku z nagraniem konkursowym umieszczonym na prywatnym koncie w serwisie YouTube (link niepubliczny) jako pierwszy etap konkursu (tzw. preselekcje).

(link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji)


KLIKNIJ
https://www.webankieta.pl/ankieta/1130414/xxi-konkurs-piosenki-o-nagrode-im-boguslawa-klimczuka.html