Deklaracja dostępności
2024.05.09 i 16 - XXIX Konkurs Muzyczno-Taneczny „Music-Dance”

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz instytucji kultury następujących powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, radomskiego i zwoleńskiego do udziału w XXIX Konkursie Muzyczno-Tanecznym „Music-Dance”, który odbędzie się w dniach 9 i 16 maja 2024 r. w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29):

  • 9 maja 2024 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie muzyczne,
  • 16 maja 2024 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie taneczne.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres e-mail: katarzyna.fijolek@dkkozienice.pl, przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście do Kozienickiego Domu Kultury (ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice), karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 20.00. Karty zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane (decyduje data wpływu).

Koncert laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29. 

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie (link poniżej):

pobierz: Regulamin XXIX Konkursu Music-Dance.pdf
pobierz: Karta zgłoszenia Music-Dance 2024 kat. muzyczne.doc
pobierz: Karta zgłoszenia Music-Dance 2024 kat. taneczne.doc