Deklaracja dostępności
Wolontariat KDK

Od wielu lat w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka działa wolontariat. W latach 2007-2020 działał Klub Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, a od 2017 roku działa prężnie Wolontariat Seniora UTW, skupiający słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK działającego w instytucji. Obecnie seniorzy udzielają się społecznie w wolontariacie akcyjnym. Wolontariusze są inicjatorami takich działań na terenie gminy i powiatu Kozienice, jak np.: odwiedzanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczych dla dzieci, kwestowanie w akcjach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi w różnych akcjach dobroczynnych, pomoc przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury, organizowanie zajęć feryjnych i wakacyjnych w KDK, czytanie w przedszkolach. Również w ramach wolontariatu trwa nieprzerwanie od 2012 roku, akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz potrzebujących dzieci. Kozienicki Dom Kultury włącza w te akcje szkoły, przedszkola, różne instytucje i wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego. Dzięki temu udało się pomóc już wielu dzieciom. Serdecznie zachęcamy do czynnego wspierania naszych akcji: