Deklaracja dostępności
2020.11.22 - Uroczyste (wirtualne) zakończenie projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”
Narodowe Centrum Kultury i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice (miasto i sołectwa) na uroczyste (wirtualne) zakończenie projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, które odbędzie się, w formie transmisji na żywo, w dniu 22 listopada 2020 r. (niedziela) o godz. 15.00 za pośrednictwem telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”, serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Kulturalna grupa KDK” oraz kanału YouTube Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „KDKimBK”. Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”. Realizowany był przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w okresie od marca do listopada 2020 roku. Przedsięwzięcie to składało się z dwóch powiązanych ze sobą części.
  • Pierwsza część miała charakter badawczy. W jej trakcie przeprowadzone zostały pierwsze w historii Gminy Kozienice badania nad stanem kultury. Ich efektem jest dokument pn. „Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Gminy Kozienice”, opracowana przez badaczy z Fundacji Obserwatorium. Wnioski płynące z diagnozy posłużyły do stworzenia regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne mieszkańców Gminy Kozienice, który został ogłoszony na początku czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu stanowiło zwieńczenie pierwszego etapu projektu.
  • Druga część projektu to przede wszystkim realizacja trzech inicjatyw kulturalnych przez mieszkańców: „Muzyczne Kozienice”, „Razem z Gminą Kozienicką” oraz „Kobieto ! Puchu marny ! - czy aby na pewno ?”, a także ewaluacja i podsumowanie całości działań.
Szczegóły dotyczące całego projektu znajdują się na stronie: www.dkkozienice.pl/index2.php?id=9550