Deklaracja dostępności
2009.09.12 - Rajd Rodzinny IŁŻA 2009

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach oraz Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka serdecznie zapraszają na rajd rodzinny IŁŻA 2009, który odbędzie się w dniu 12 września 2009r. Zapisy na rajd odbywają się w biurze PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5, w godz. 9.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2009r. Szczegóły pod numerem telefonu: 048 614 26 94.
  CELE RAJDU:
  • Promocja aktywnego wypoczynku
  • Poznawanie walorów krajoznawczych ziemi iłżeckiej
  • Popularyzacja turystyki pieszej wśród mieszkańców powiatu kozienickiego
  ORGANIZATORZY:
  • Oddział PTTK w Kozienicach
  • Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka
  PATRONAT:
  • Impreza dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Kozienicach
  TERMIN:
  • 12 września 2009 (sobota) - rajd odbędzie się bez względu na pogodę
  HARMONOGRAM RAJDU:
  • godz. 7.30 - wyjazd sprzed siedziby oddziału PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5
  • godz. 9.00-9.30 - przejazd kolejka wąskotorowa na trasie IŁŻA - MARCULE
  • godz.9.30-12.30 - wizyta w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Marcule, zwiedzanie arboretum, ognisko
  • godz.12.30-13.00 - powrót kolejka wąskotorowa do IŁŻY
  • godz. 13.00-14.30 - zwiedzanie IŁŻY, w tym wejście na wzgórze zamkowe
  • godz. 14.30-15.30 - przejazd do KRZEMIONEK OPATOWSKICH
  • godz. 15.45-17.15 - zwiedzanie kopalni krzemienia pasiastego (wstęp płatny dodatkowo: 13 zł normalny, 10 zł ulgowy dla uczniów, emerytów i rencistów)
  • ok. godz. 19.00 - powrót do KOZIENIC
  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Zgłoszenie do dnia 10 września 2009r. do godz.16.00 osobiście w siedzibie oddziału PTTK, al. 1 maja 5 lub pocztą elektroniczną na adres: pttkkozienice@poczta.onet.pl
  • Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
   • członkowie PTTK - 22 zł
   • nie zrzeszeni - 27 zł
   lub dołączyć dowód wpłaty na konto PEKAO S.A. o/Kozienice nr konta 57 1240 5862 1111 0000 51 03 6496 Uwaga! Zgłoszenie bez opłaconego wpisowego jest nieważne !
  • Młodzież uczestniczy w rajdzie pod opieka pełnoletniego opiekuna
  • Opiekunowie biorą udział w rajdzie bezpłatnie
  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
  • Przejazd kolejką wąskotorową
  • Znaczek rajdowy dla każdego uczestnika
  • Potwierdzenie punktów do Odznaki Turystyki Pieszej
  • Kiełbasa na ognisko
  • Transport do Iłży i z powrotem
  • Ubezpieczenie NNW
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności
  • Osobom, które nie zgłoszą się na rajd, nie przysługuje zwrot wpisowego
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń organizatorów
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
  Do zobaczenia na trasie!