Deklaracja dostępności
2010.09.25 - Rajd ŚWIĘTOKRZYSKA WŁÓCZĘGA

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach oraz Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka serdecznie zapraszają na Rajd ŚWIĘTOKRZYSKA WŁÓCZĘGA, który odbędzie się w dniu 25 września 2010r. Zapisy na rajd odbywają się w biurze PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5, w godz. 8.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2010r.
  Cele rajdu:
  • promocja aktywnego wypoczynku,
  • poznawanie walorów krajoznawczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
  • popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • uczczenie 60-lecia powstania PTTK,
  • udział w XI Pielgrzymce Turystycznej.
  Organizatorzy:
  • Oddział PTTK w Kozienicach,
  • Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka.
  Patronat:
  • Urząd Miejski w Kozienicach.
  Termin i program:
  • Rajd odbędzie się w dniu 25 września 2010 r. (sobota), bez względu na pogodę.
  • 7.00 – wyjazd sprzed Ogrodu Jordanowskiego (ul. Kochanowskiego) - udział w Pielgrzymce Turystycznej (odrębny regulamin na stronie PTTK Kielce) trasa nr 3 - 15km 9.00 - wymarsz na trasę - Łagów - Św. Krzyż 15.00 - Msza Św. 20.00 - powrót UWAGA! W razie niepogody trasa może zostać skrócona
  Warunki uczestnictwa w Rajdzie:
  • zgłoszenia do dnia 17 września 2010r.
   • osobiście w siedzibie Oddziału (uwaga-nowe wejście!!!) (karta zgłoszenia na stronie www.kozienice.pttk.pl)
   • pocztą elektroniczną na adres: pttkkozienice@poczta.onet.pl
  • wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości::
   • 20 zł członkowie PTTK,
   • 32 zł niezrzeszeni,
  • młodzież uczestniczy w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna,
  • opiekunowie biorą udział w rajdzie bezpłatnie.
  Świadczenia:
  • przejazd autokarem z Kozienic na trasę marszu i z powrotem do szkół macierzystych, dla grup spoza Gminy Kozienice transport powrotny tylko do Kozienic,
  • znaczek rajdowy dla każdego uczestnika,
  • potwierdzenie punktów do Odznaki Turystki Pieszej, GOT i Turysty Przyrodnika,
  • nagrody w konkursie turystycznym,
  • członkowie PTTK z opłaconą składką za 2010r są ubezpieczeni na czas imprezy w SIGNAL IDUNA.
  Kierownictwo Rajdu:
  • Kierownik rajdu: Piotr Maciejewski
  • Sekretariat: Ewa Duma
  Postanowienia końcowe:
  • za szkody wyrządzone przez uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
  • osobom, które nie zgłoszą się na trasę nie przysługuje zwrot wpisowego,
  • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń Organizatorów,
  • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów,
  • informujemy również, że można opłacać składki członkowskie za 2010r w naszym oddziale, informacje o wysokości składek można znaleźć na naszej stronie internetowej www.kozienice.pttk.pl w zakładce - koła PTTK.
Do zobaczenia na trasie!