Deklaracja dostępności
2009.09.26 - XIV Rajd ŚWIĘTOKRZYSKA WŁÓCZĘGA

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach oraz Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka pod patronatem Urzędu Miejskiego w Kozienicach serdecznie zapraszają na XIV Rajd ŚWIĘTOKRZYSKA WŁÓCZĘGA, który odbędzie się w dniu 26 września 2009r. Zapisy na rajd odbywają się w biurze PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5, w godz. 8.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2009r. Szczegóły pod numerem telefonu: 048 614 26 94.
  TERMIN:
  • 26 września 2009 (sobota)
  TRASA:
  • Grzegorzewice - Chełmowa Góra - Nowa Słupia - Święty Krzyż
  CELE RAJDU:
  • Popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w regionie świętokrzyskim.
  • Udział w X Jubileuszowej Pielgrzymce Turystycznej.
  • Propagowanie aktywnego rodzinnego stylu życia.
  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualni oraz grupy szkolne z opiekunem. Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5 czynne w godz. 8.00-16.00 do dnia 23 września 2009r. tel. 048 614 26 94.
  • Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
   • członkowie PTTK - 15 zł
   • nie zrzeszeni - 20 zł
  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
  • Pamiątkowy znaczek rajdowy.
  • Ubezpieczenie na czas trwania rajdu.
  • Nagrody w teście krajoznawczym z trasy rajdu.
  • Przejazd autokarem na trasie Kozienice - Nowa Słupia - Święty Krzyż - Kozienice.
  • Bilety wstępu do muzeum.
  HARMONOGRAM RAJDU:
  • godz. 7.00 – zbiórka w Kozienicach na skwerku przy Domu Kultury
  • godz. 7.15 - 9.00 – przejazd trasy Kozienice - Grzegorzewice
  • godz. 9.00 - 15.00 – przejście piesze (13 km) Grzegorzewice - Chełmowa Góra - Nowa Słupia - Święty Krzyż
  • godz. 15.30 – Msza Święta
  • godz. 17.00 - 19.00 – Powrót do Kozienic
  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
  • Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać plecak, kanapki, napoje, płaszcz od deszczu, dobre buty.
  • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Osobom, które nie zgłoszą się na trasę nie przysługuje zwrot wpisowego.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń organizatorów imprezy.
  • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwe jest skrócenie programu.
  Do zobaczenia na trasie!