Deklaracja dostępności
2021.08.03 - Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informują, iż w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r., odbyło się posiedzenie komisji konkursu na inicjatywy lokalne mieszkańców, w ramach projektu pn. „Nasza kultura w Gminie Kozienice”. Komisja w składzie:
 • Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
 • Elwira Kozłowska – Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
 • Mariusz Basaj – koordynator konkursu z ramienia Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
na podstawie regulaminu oceniła w sumie 2 (dwa) wnioski, złożone do konkursu przez mieszkańców Gminy Kozienice. W wyniku przyznanej punktacji, komisja postanowiła o skierowaniu do dofinansowania 2 (dwóch) złożonych wniosków, w kwotach postulowanych przez wnioskodawców.
Końcowa ocena i klasyfikacja wniosków wraz z przyznanym dofinansowaniem prezentuje się następująco:
 1. „O wolności poprzez sztukę” wnioskodawca: Grupa Nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Opis inicjatywy: Inicjatywa jest skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice. Składa się z trzech części:
   1. Wystawienie sztuki teatralnej „Kim Jesteśmy?”, do której aktorzy amatorzy zostaną wyłonieni w drodze castingu. Scenariusz sztuki zostanie przygotowany do publikacji w wydawnictwie edukacyjnym.
   2. Ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Kozienice konkursu plastycznego „Wolność kocham i rozumiem”, a następnie przygotowanie wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych.
   3. Wykład historyków „Nasza Niepodległa”.
  Inicjatywa da możliwość wspólnego świętowania wartości szczególnie ważnych dla Polaków, wpisanych w naszą tradycję narodową: wolność, poszanowanie godności i prawa człowieka. Wzmocni poczucie wspólnoty poprzez zaangażowanie i zintegrowanie mieszkańców Gminy Kozienice w działania kulturalne na rzecz obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie wyrazem naszego patriotyzmu. Punktacja:
  • 59 punktów od komisji
  • 4 punkty za głosowanie internetowe (52 głosy) RAZEM: 63 punkty
  Wysokość dofinansowania:
  • 7.000 zł brutto (pełna kwota, o którą ubiegał się wnioskodawca)
 2. Kozienice w fotografii – retrospekcja (wspomnienie tego co było … pokazanie tego co jest) wnioskodawca: Franciszek Subocz / Członkowie Warsztatów Fotograficznych UTW Opis inicjatywy: Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców Gminy Kozienice. Składa się z trzech głównych elementów:
  • fotograficznych warsztatów plenerowych,
  • konkursu dla uczestników warsztatów,
  • wystawy podsumowującej inicjatywę wraz z rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród.
  Z dużej ilości zdjęć autora inicjatywy z terenu Kozienic, z lat 1989-1995 zostaną wybrane 24 fotogramy do pracy warsztatowej. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni uczestnicy zajęć fotograficznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. Podczas warsztatów plenerowych powstaną prace fotograficzne ukazujące Kozienice dawniej i dziś. Celem inicjatywy jest ukazanie cząstkowej historii miasta w oparciu o stare i obecnie wykonane fotogramy wybranych miejsc oraz wiedzę utrwaloną w pamięci uczestników warsztatów na temat swojego miasta i zmian jakie zaobserwowali w wyżej wymienionym okresie. Punktacja:
  • 45 punktów od komisji
  • 3 punkty za głosowanie internetowe (27 głosów) RAZEM: 48 punktów
  Wysokość dofinansowania:
  • 6.000 zł brutto (pełna kwota, o którą ubiegał się wnioskodawca)
Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie Gminy Kozienice w terminie od 1 września do 10 listopada 2021 roku.