Deklaracja dostępności
2021.06.09-11.10 - Konkurs na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice (miasto i sołectwa) do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice” (termin składania wniosków o dofinansowanie: 16 czerwca - 14 lipca 2021 r., do godz. 17.00).
    Żeby otrzymać dofinansowanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), a następnie złożyć go w dniach od 16 czerwca do 14 lipca 2021 r., do godz. 17.00 za pośrednictwem:
    • poczty tradycyjnej, na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice,
    • poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@dkkozienice.pl,
    • lub osobiście w sekretariacie KDK w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach na I piętrze (ul. Warszawska 29) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
    UWAGA: W dniach 16-25 czerwca 2021 r. zaplanowane zostały konsultacje. Jeżeli macie pomysł, ale potrzebujecie wsparcia i porady, aby dostosować go do regulaminu – możecie to omówić z pracownikiem KDK! Mariusz Basaj będzie pełnił dyżur mailowy i telefoniczny. Możecie skontaktować się z nim pod adresem e-mail: mariusz.basaj@dkkozienice.pl lub telefonicznie pod nr 786913616. Zapraszamy serdecznie do konsultacji i składania wniosków!
Inicjatywy wybrane do dofinansowania, będą mogły być zrealizowane w terminie od 1 września do 10 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają głowy pełne pomysłów i są gotowi na ich realizację!
Po raz pierwszy konkurs na inicjatywy lokalne został ogłoszony w czerwcu 2020 r., kiedy to Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka był beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”, którego organizatorem było Narodowe Centrum Kultury. Celem programu było zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Główny nacisk programu położony był na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego miało owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. I udało się! Od września do listopada 2020 r. zrealizowano 3 inicjatywy lokalne, które cieszyły się zainteresowaniem. Szczegóły można przeczytać na stronie www.dkkozienice.pl/?id=9550. Mimo, że w tym roku Kozienicki Dom Kultury nie mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”, postanowił kontynuować to zadanie i ogłosił konkurs na inicjatywy lokalne.
Wspólnie możemy zrealizować Wasze pomysły na przedsięwzięcia z zakresu kultury!

Regulamin i formularze do konkursu na inicjatywy mieszkańców Gminy Kozienice: